Cliëntenraden

De cliëntenraden van Evean, Zorggroep Meander, Icare, De Trans en GGZ Drenthe behartigen de belangen van de cliënten van deze zorgorganisaties. Hierbij is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen het uitgangspunt. Vanuit de lokale cliëntenraden zitten vertegenwoordigers in regionale cliëntenraden (per zorgorganisatie).

Centrale Cliëntenraad Espria (CCR)

De CCR bestaat uit twee vertegenwoordigers van de regionale cliëntenraden en heeft een onafhankelijke voorzitter. De CCR overlegt en denkt mee met de Raad van Bestuur van Espria en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over strategisch beleid dat meer dan één bedrijfsonderdeel van Espria betreft.

Contact: ccr@espria.nl

Downloads

Cliëntenraad