Cliëntenraden

De cliëntenraden van Evean, Zorggroep Meander, Icare, De Trans en GGZ Drenthe behartigen de belangen van de cliënten van deze zorgorganisaties. Hierbij is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen het uitgangspunt. Vanuit de lokale cliëntenraden zitten vertegenwoordigers in regionale cliëntenraden (per zorgorganisatie).

Centrale Cliëntenraad Espria (CCR)

De CCR bestaat uit twee vertegenwoordigers van de regionale cliëntenraden en heeft een onafhankelijke voorzitter. De CCR overlegt en denkt mee met de Raad van Bestuur van Espria en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over strategisch beleid dat meer dan één bedrijfsonderdeel van Espria betreft. Neem contact op via: ccr@espria.nl

Ieder jaar organiseert de Centrale Cliëntenraad Espria (CCR) een Toogdag bijeenkomst voor álle leden van cliëntenraden binnen Espria. Dit jaar was het thema 'De digitale omgeving in de zorg'. Bekijk het verslag van de Toogdag CCR Espria 2023

Downloads:

Handen met mensen