Jaarverslag

Espria heeft een intensief jaar 2023 achter de rug. Als gevolg van onvoldoende beschikbaarheid van medewerkers, meer inhuur van tijdelijk personeel, te hoge overheadkosten en forse kostenstijgingen als gevolg van oplopende inflatie. Daarom is in 2023 in alle zorgorganisaties van het Espria concern hard gewerkt aan de transformatie en het sturen op rendement. Dat doen we met maatregelen om op korte termijn tot financieel herstel te komen en met lange termijn maatregelen gericht op verandering in de zorg.

We hebben grote waardering voor onze collega’s die afgelopen jaar zo hard hebben gewerkt aan de transformatie van Espria en aan de zorg voor onze cliënten en patiënten. Zij zijn de sleutel tot toegankelijke en passende zorg voor onze cliënten en patiënten. Daar zijn we hen dankbaar voor!

Bekijk het jaarverslag 2023

Bekijk hieronder de Espria jaarverslagen van de afgelopen jaren:
Jaarbeeld 2022
Jaarverslag 2022 
Jaarverslag 2021
Jaarbeeld 2021
Jaarverslag 2020

 

Espria jaarverslag