Jaarverslag

Terugblik corona jaar 2020
Ieder jaar is uniek, maar 2020 is een wel zeer bijzonder en bewogen jaar geweest. Corona heeft een enorme impact gehad voor iedereen, zowel privé als in het werk en loopt als een rode draad door het hele jaar. In het jaarverslag besteden we specifiek aandacht aan de impact die de pandemie heeft gehad op onze cliënten, medewerkers en organisatie en op de lessen die we uit het afgelopen jaar hebben kunnen trekken. Ook lichten we alle zaken toe die het afgelopen jaar, hoewel misschien beïnvloed door corona, met veel doorzettingsvermogen en creativiteit toch doorgang en voortgang hebben gekregen. Bijvoorbeeld op het gebied van merkbaar steeds betere zorg, vitale medewerkers en goed werkgeverschap, digitalisering en eHealth.

We nodigen je van harte uit het Jaarbeeld 2020 te bekijken. In deze samenvatting kun je doorklikken naar de verschillende voorbeelden en onderdelen van het jaarverslag.

John Kauffeld, voorzitter Raad van Bestuur: “We kijken terug op een zeer hectisch jaar met veel commotie en helaas ook veel menselijk leed. Meer dan ooit willen we onze grote waardering benadrukken voor ieders geweldige inzet en flexibiliteit in de zorg voor cliënten, aandacht voor naasten, steun aan collega’s en continuïteit van zorg. Er is een topprestatie geleverd door top-professionals! Graag spreken we daar onze hartelijke dank voor uit!

We hebben het jaar 2020 afgesloten met een positief geconsolideerd resultaat van €15,1 miljoen. Dit resultaat geeft een vertekend beeld omdat er afgelopen jaar als gevolg van de corona-crisis sprake is geweest van onderbesteding, bijvoorbeeld door uitgestelde noodzakelijke projecten en scholingsactiviteiten die niet hebben kunnen plaatsvinden en komend jaar ingehaald zullen worden. Zonder deze bijzondere posten komt het resultaat net iets onder het begrote niveau van circa €6 miljoen uit. 

We geloven in de kracht van samenwerking als sleutel tot het behoud van goede zorg voor alle kwetsbare mensen. En dat is waar we voor gaan.

Bekijk hier het Jaarbeeld 2020 >

Bekijk hier het Espria Jaarverslag 2020 >