Jaarverslag

De maatschappelijke zorguitdagingen zijn groot. Het overheidsbeleid zet in op beheersing van zorgkosten en behoud van voldoende zorg van voldoende kwaliteit. We moeten dus ‘méér doen met minder meer geld.’ Voor de zorgorganisaties binnen Espria ligt de oplossingsrichting op drie vlakken. Ten eerste is ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ richtinggevend. Ten tweede maken we de beweging naar waardegedreven zorg. En ten derde zien wij in samenwerking, zowel onderling als met andere partners in de zorgketen en daarbuiten, de sleutel tot het behoud van goede zorg voor alle kwetsbare mensen.

Speerpunten voor samenwerking
Beter door samen is het uitgangspunt van Espria en onze onderliggende zorgorganisaties. In onze samenwerkingsstrategie onderscheiden we vier verschillende thema’s. Dit zijn de onderwerpen waar we met onderlinge samenwerking de meeste toegevoegde waarde kunnen behalen voor onze cliënten en medewerkers: 

  1. Kwaliteitszorg: continue verbetering in de zorg voor onze cliënten
  2. Mens en Arbeid: vitale medewerkers en goed werkgeverschap
  3. De meerwaarde van digitalisering in de zorg: eHealth en zorgtechnologie
  4. Gezonde bedrijfsvoering: het ontzorgen en ondersteunen van zorgorganisaties

We nodigen je van harte uit in ons Jaarverslag te lezen hoe we in 2019 beter door samen in de praktijk brachten. 

Bekijk hier het Espria Jaarverslag 2019 >