Privacy- & Cookieverklaring

Privacyverklaring & Cookieverklaring 

Als zorgorganisatie verwerken wij persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld nodig om zorg te kunnen leveren, de administratie te verzorgen en salarissen uit te kunnen betalen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een bepaald persoon: de betrokkene. En alles wat we met deze persoonsgegevens doen, is een verwerking. Hierbij kunt u denken aan: gebruiken, verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, raadplegen en verstrekken. 

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we in het kort uit:
•    met welk doel en op welke grondslag we uw persoonsgegevens verwerken;
•    wiens en welke persoonsgegevens we verwerken;
•    hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren;
•    in welke gevallen we persoonsgegevens aan anderen verstrekken of laten inzien;
•    hoe we uw persoonsgegevens beveiligen;
•    hoe we omgaan met datalekken;
•    welke cookies wij gebruiken;
•    wat uw rechten zijn;
•    hoe u contact met ons op kunt nemen;
•    hoe u een klacht in kunt dienen.

Bekijk de Privacy & Cookieverklaring 

 

Bescherming van persoonsgegevens en Informatiebeveiliging

In de huidige bedrijfsvoering is elektronische informatievoorziening niet meer weg te denken. We werken bijvoorbeeld dagelijks met digitale cliënt- en medewerkerdossiers; gebruiken steeds meer ondersteunende technologie voor zowel cliënten (e-health) als medewerkers en ook internet of things (slimme apparaten) wordt steeds vaker ingezet.

De toepassing en het belang van elektronische informatievoorziening zal alleen maar toenemen. Daarmee kan echter ook de privacy in het geding komen en worden de risico’s op schending van de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid of integriteit van de informatie door menselijke of technische fouten en cybercriminaliteit groter. Voor een veilige en betrouwbare bedrijfsvoering is daarom een adequate informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens essentieel.

Met dit beleid geeft de Raad van Bestuur richting aan de wijze waarop binnen ons concern uitvoering wordt gegeven aan de bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging.

Bekijk het Privacybeleid