Over Espria

Wat onze 17.000 collega’s bindt, is het hart voor onze cliënten voor wie het dagelijks leven niet altijd vanzelfsprekend vloeiend verloopt. Het is ons doel om ook kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelfstandig en in een zelfgekozen omgeving te laten functioneren. Hierbij is het welbevinden van onze cliënten en patiënten het uitgangspunt. Deze positieve impact voor cliënten en hun families willen we op een duurzame manier bereiken.

Speerpunten voor samenwerking
Beter door samen is het uitgangspunt van de zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen van Espria. We onderscheiden vier verschillende samenwerkingsthema’s. Op deze vlakken behalen we met onderlinge samenwerking toegevoegde waarde voor onze cliënten en medewerkers:
1.Kwaliteitszorg – merkbaar steeds betere zorg voor onze cliënten
2.Mens & Arbeid – vitale medewerkers en goed werkgeverschap
3.Digitalisering – eHealth en zorgtechnologie
4.Gezonde bedrijfsvoering – ontzorgen en ondersteunen van zorgorganisaties 

Klik hier voor een overzicht in vogelvlucht van voorbeelden van deze samenwerking.

De aangesloten zorgorganisaties werken elk in een eigen regio in Noordoost-, Midden- en/of Noordwest-Nederland. We werken intensief samen met de onafhankelijke Espria Ledenvereniging. Leden kunnen (met korting) gebruik maken van allerlei diensten op het gebied van service, ondersteuning en comfort. Lees hier meer over de Espria Ledenvereniging.