Toogdag CCR Espria 2023

Toogdag CCR Espria 2023

Published on: 14 december, 2023

Ieder jaar organiseert de Centrale Cliëntenraad Espria (CCR) een Toogdag bijeenkomst voor álle leden van cliëntenraden binnen Espria.

Medezeggenschap in de zorg
De medezeggenschap voor cliënten is binnen Espria op drie niveaus georganiseerd: lokaal/wijk niveau -> zorgorganisatie niveau -> Espria niveau. Meer informatie over de CCR Espria is hier te vinden. Tijdens de jaarlijkse Toogdag worden alle cliëntenraadsleden uitgenodigd om kennis en ideeën uit te wisselen met elkaar en met directie- en managementleden binnen Espria.

Uitdagingen in de zorg
Donderdag 23 november was het zover, de cliëntenraadsleden van alle Espria zorgorganisaties kwamen bij elkaar voor de Toogdag. Dit jaar was het thema 'De digitale omgeving in de zorg', want samen geven we de digitale zorg met een menselijke maat vorm! Na een welkomstwoord van de dagvoorzitter Inge Lups (programmadirecteur Merkbaar Beter Espria), startte Ria Stegehuis (Raad van Bestuur Espria) met de eerste presentatie over de grote veranderopgave waar we in de zorg voor staan. Er werd stilgestaan bij de meerwaarde van Espria, zowel intern in de samenwerking als extern richting zorgverzekeraars, zorgkantoren, brancheverenigingen, adviesinstellingen en beleidsmakers.

Digitale ontwikkelingen
Vervolgens nam Jet de Ranitz (Raad van Commissarissen Espria, Raad van Bestuur Surf) de leden mee in het feit dat digitaal het nieuwe normaal is en welke uitdagingen we daarin zien. In de discussie met de zaal werden ideeën uitgewisseld over hoe we cliënten én medewerkers meenemen in deze ontwikkeling. De omstandigheden in het huis (en netwerk) van de cliënt bepalen vaak welke digitale mogelijkheden er passend zijn.

Menselijke maat
Erwin Bleumink (Raad van Bestuur Vilans) daagde de leden in een workshop uit om mee te denken. En zo samen te werken in het maken van keuzes en het bepalen van grenzen ten aanzien van digitale zorg. Er werd samen gesproken over hoe technologie van betekenis kan zijn en vooral ook dat het menselijk moet blijven. Diverse vragen kwamen ter sprake zoals: Welke dienst wordt er geleverd, zorg of aandacht? Wat kunnen we leren van andere branches (wat werkt al)? En waar is behoefte aan in de toekomst? Digitale toepassingen zullen nooit de mens vervangen, maar ondersteunend zijn en bijdragen aan menselijkheid. 

Na de lunch is door beeldtekenaar Hester van der Kwaak de ochtend samengevat in de vorm van een getekend verhaal. De hoofdpunten zijn mooi gevisualiseerd in een tekening met de boodschap 'technologie is mensenwerk'.

Interactieve workshops 
Vervolgens is via diverse workshops van de Espria ledenvereniging, Zorggroep Meander en Altide (voorheen Naast-ZCN) gekeken naar een aantal digitale ontwikkelingen in de zorg. De workshops waren interactief en men kon met elkaar in discussie over de onderwerpen: Reis door de informele zorg, Open deuren, Thuismonitoring, Beeldzorg en Slimme nachtzorg. Er is veel waardevolle kennis en ervaring gedeeld en gekeken naar hoe de digitale omgeving in de zorg er nu én in de nabije toekomst uit kan gaan zien. De Toogdag werd afgesloten door Wolter Brands, de nieuwe voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Espria.