Samen doen
#5e8385

Slimme Zorg Estafette

De Slimme Zorg Estafette is een landelijk evenement vanuit VWS. Het is gericht op uitwisseling van kennis, ervaring en inspiratie op het gebied van zorginnovatie (voorheen de eHealth Week). Iedere week staat slimme zorg centraal in één regio, waarna het stokje wordt doorgegeven aan de volgende regio.

Met Evean, Espria Ledenvereniging, De Trans, GGZ Drenthe, Icare, Icare JGZ, Zorgcentrale Noord en Zorggroep Meander bundelen we de krachten en lopen we mee met de Slimme Zorg Estafette. Een landelijke uitwisseling van kennis, ervaring en inspiratie rondom het thema zorginnovatie. Zien en ervaren hoe andere organisaties omgaan met slimme zorg, en deze voorbeelden in de praktijk toepassen. Iedere organisatie verzorgt één of meerdere activiteiten, waar iedereen aan mee kan doen!

Website Slimme Zorg Estafette