Samen doen
#5e8385

Samen in de wijk

In het Espria jaarplan 2024 zijn er drie belangrijke pijlers, waaronder de pijler toekomst bestendige zorg voor de cliënt. Onder deze pijler valt het programma 30% anders. Binnen dit programma werken we aan ‘Voor elkaar in de wijk’.

In dit programma ligt de focus op de verbinding tussen formele en informele zorg. Met behulp van vier verschillende initiatieven geven we hier vorm en inhoud aan. Deze vier initiatieven zijn ‘het platform zorghulp’, ‘de triagetool’, ‘van thuis naar verpleeghuis’ en ‘directe lijn tussen de zorg en de ledenvereniging’. Elk initiatief heeft een eigen projectteam. Twee keer per jaar komen deze projectteams bij elkaar, zodat de samenhang goed wordt gewaarborgd.

Wat houden de vier initiatieven in?
De vier initiatieven zijn op zichzelf staande initiatieven, die wel allemaal met elkaar verbonden zijn en samen allemaal bijdragen aan 30% anders.

Zorghulp is een platform voor en door burgers, die lid zijn van de ledenvereniging. Burgers kunnen hier hun (hulp)vraag op stellen en op elkaars vragen reageren in eigen wijk. Daarnaast kan je als burger ook jouw hulp aanbieden. Als zorgverlener kun je cliënten verwijzen naar het platform voor de niet zorg-gerelateerde vragen, waar burgers mee kunnen helpen.

De service centra van Altide en de Ledenvereniging gaan met de triagetool werken, wat ertoe bijdraagt dat de juiste hulpvraag naar de juiste plek wordt verwezen. Als de vraag door het netwerk van de cliënt, zorgtechnologie of welzijn beantwoord kan worden, wordt deze daar naar doorgezet of doorverwezen.

Directe lijn zorg en ledenvereniging houdt in dat het wijkteam en de ledenadviseur samen kijken welke niet zorg gerelateerde vragen door de ledenvereniging beantwoord kunnen worden. Op deze manier word de zorgverlener ontlast en kan je samen van betekenis zijn voor cliënt en naasten.

Het initiatief van thuis naar verpleeghuis streeft ernaar dat de ledenadviseur en zorgverlener een cliënt en de naasten begeleiden in het opname proces naar het verpleeghuis. Hierbij kijken ze samen wat ze kunnen betekenen voor elkaar om de opname zo goed mogelijk te laten verlopen voor de cliënt en mantelzorger. Zo gebruiken ze bij de ledenvereniging vaak contacthonden, om zo de overgang van thuis naar verpleeghuis zo prettig mogelijk te maken, zowel voor cliënt als mantelzorger. Inge Terwindt vertelt je in dit filmpje hier meer over.
 

Door middel van deze initiatieven werken we 30% anders en werken we samen aan een toekomst bestendige zorg.