Verantwoorden met verhalen

De huidige verantwoording van kwaliteit van zorg is niet optimaal. De belangrijkste problemen zijn dat het slecht aansluit bij de dagelijkse praktijk en dat het niet altijd wat zegt over de daadwerkelijk geleverde kwaliteit. We willen de wijze waarop we verantwoorden daarom anders gaan aanpakken zodat het beter aansluit bij wat we belangrijk vinden: een persoonsgerichte aanpak waarbij de behoefte van de client voorop staat en waar ruimte is om te leren van en met elkaar. Dit is onvoldoende te vangen in cijfers. Wij denken dat verhalen een goede aanvulling kunnen zijn. In dit project zijn Evean, Icare en Merkbaar Beter samen met Zorgbalans en Stichting Presentie aan de slag gegaan om te onderzoeken hoe verhalen over ons dagelijks werk in de zorg een rol kunnen spelen bij leren, ontwikkelen en verantwoording.

Fase 1
We zijn gestart met het verkennen van de mogelijkheden voor het werken met verhalen. Centraal stonden vragen als: Welke verhalen worden er al verteld binnen de organisatie en door wie? Wat gebeurt er al in Nederland op dit gebied?

Fase 2
In de tweede fase zijn we vervolgens aan de slag gegaan met 2 teams uit elke organisatie. We hebben:

  • Ervaring opgedaan met het vertellen en vastleggen van verhalen bij zowel teams als managers.
  • Ervaring opgedaan met het bespreken en leren van deze verhalen: binnen teams en managers onderling, maar ook in gesprekken tussen teams en managers.
  • Een conceptwerkwijze en bijbehorende toolkit ontwikkeld om verhalen op te halen en te bespreken t.b.v. leren, ontwikkelen en verantwoording.
  • Eerste contacten gelegd met de IGJ over deze andere manier van verantwoorden.

Fase 3
Binnenkort starten we met Fase 3: hierin gaan we de werkwijze voor narratief verantwoorden verder uitwerken. Beoogde resultaten:

  • Een werkwijze voor het werken met verhalen van teams waar organisaties zelfstandig mee aan de slag kunnen. De werkwijze kan gebruikt worden voor zowel leren en verbeteren als voor verantwoording.
  • Inzicht in hoe de werkwijze ingepast kan worden in de huidige manier van leren, ontwikkelen en verantwoorden.
  • Meer inzicht in hoe de verhalen samen met de cijfers kunnen worden gebruikt.
  • Verdere verkenning van hoe verhalen in de samenwerking met IGJ kunnen worden ingezet.

Meer informatie
Benieuwd naar de laatste status en bevindingen van het onderzoeks-, ontwikkel- en leertraject van Stichting Presentie, Evean, Icare, Espria en Zorgbalans? Bekijk de tussentijdse rapportage 

Er is recent een artikel verschenen in Zorgvisie over narratieve verantwoording (login nodig): Ouderenzorg experimenteert al met verantwoording via verhalen

Lees het interview met Laura Dorland (onderzoeker Espria)  en Sandra Oud (directeur Evean): Verhalen delen brengt leren en ontwikkelen op gang