'Gewoon doen wat nodig is'

De manier waarop binnen Optimaal Leven domein overstijgend wordt samengewerkt draagt bij aan meer en sneller herstel en verbetering van kwaliteit van leven van cliënten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Want Optimaal Leven professionals kunnen door deze samenwerking ‘gewoon doen wat nodig is’. En dat is van meerwaarde voor de cliënt.

Sinds 2018 wordt binnen het programma Optimaal Leven in regionale ambulante teams integrale zorg en ondersteuning geboden aan mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA). Na een periode van experimenteren en leren hebben de eerste drie teams hun draai gevonden en recent is een vierde team gestart. De geluiden zijn positief: medewerkers zijn enthousiast over de werkwijze en cliënten veelal tevreden over wat het hen oplevert. Ook de tussentijdse onderzoeksevaluatie (mei 2021) liet overwegend positieve resultaten zien.

Optimaal Leven in de praktijk

Tot nog toe bleef echter onderbelicht hoe de Optimaal Leven aanpak er in de praktijk concreet uitziet. Welke aanpak hebben de teams in de praktijk ontwikkeld? En wat is de meerwaarde daarvan voor de cliënten van Optimaal Leven? In het rapport ‘Gewoon doen wat nodig is?’ is door middel van een meervoudige casusstudie onderzocht wat de Optimaal Leven aanpak kenmerkt en wat de meerwaarde daarvan is voor cliënten.

De Optimaal Leven aanpak wordt gekenmerkt door:

  1. Een persoonsgerichte attitude
  2. Verbeterde integratie en afstemming van zorg en ondersteuning
  3. Inzet op herstel in brede zin
  4. Een ruime taakopvatting in combinatie met een creatieve benadering
  5. Soepele en laagdrempelige afstelling van zorg op de behoefte

Conclusie

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het de moeite waard is in te zetten op integrale zorgconcepten zoals Optimaal Leven, want daardoor kunnen professionals ‘gewoon doen wat nodig is’ voor meer en sneller herstel en voor kwaliteit van leven voor mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Het onderzoek laat ook zien dat structurele borging van de aanpak niet vanzelf gaat en dat er nog genoeg kansen liggen om de potentie van Optimaal Leven nog beter tot zijn recht te laten komen.

Onderdeel van reguliere zorg

De samenwerkingspartners hebben besloten de integrale zorg binnen Optimaal Leven verder te ontwikkelen. Niet langer als ‘proeftuin’, maar als onderdeel van de reguliere zorg, waarvoor zij per 1 januari 2022 een nieuw convenant hebben ondertekend. 

Meer weten?
Benieuwd naar het onderzoek? Lees de publieksversie (infographic) of het volledige rapport

Meer info over Optimaal Leven vind je op www.ggzdrenthe.nl/optimaalleven