SSC Facilitair

Team SSC Facilitair heeft een belangrijke indirecte rol in de zorg voor bewoners, patiënten en cliënten: de facilitaire medewerkers zorgen ervoor dat alle processen die niet-zorg gerelateerd zijn goed lopen. Zo kunnen zorgprofessionals de beste zorg verlenen aan de cliënten, patiënten en bewoners. De collega's van SSC Facilitair doen dit in nauwe samenwerking en afstemming met de zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen. De gezamenlijke doelstelling daarbij is zorgdragen voor een gastvrije, veilige, goed onderhouden en schone omgeving voor cliënten en collega’s.

Team Facilitair levert ondersteunende diensten aan De Trans, GGZ Drenthe, Icare, Zorggroep Meander, Zorgcentrale Noord (ZCN) en het Espria Bestuurscentrum. Bij Facilitair werken ongeveer 550 mensen met uiteenlopende vakkennis, werkzaamheden en achtergronden: servicedeskmedewerkers, adviseurs, schoonmakers, cateraars, beveiligers, chauffeurs, medewerkers linnenvoorziening, techniek en onderhoud etc. Dit doen ze op het gebied van huishouding, textielverzorging, eten en drinken, logistiek, veiligheid, techniek, beheer en onderhoud. 

 

De facilitaire organisatie binnen Evean is meer zelfstandig georganiseerd omdat vanwege de afstand tot Noordoost-Nederland operationeel minder voordelen vanuit gezamenlijkheid zijn te behalen. Wel wordt steeds nauw samengewerkt op het gebied van kennisdeling, inkoop en andere terreinen waar afstand minder beperkingen oplegt.