Uitbreiding aspirant lidmaatschap RvB Peter van der Noord

Met ingang van 1 november 2021 richt Peter van der Noord zich volledig op zijn werkzaamheden als niet-statutair lid van de Raad van Bestuur van Espria en beëindigt hij zijn werkzaamheden als directeur behandelzaken GGZ Drenthe. 

In het tweede kwartaal 2020 is de heer Van der Noord voor 50% begonnen als aspirant lid van de Raad van Bestuur, als niet-statutair bestuurder. Medio 2021 is de wens naar voren gekomen te stoppen met de gecombineerde functie als directeur behandelzaken GGZ Drenthe en de tijdsbesteding van zijn bestuursfunctie uit te breiden naar 100%. 

Ook in deze tweede fase van zijn aspirant lidmaatschap van de Raad van Bestuur blijft de heer Van der Noord onder supervisie van de bestuursvoorzitter. Het voornemen is deze constructie tot uiterlijk 31 december 2022 door te laten lopen. 

De directie GGZ Drenthe zal vanaf 1 november bestaan uit Hilda van der Hek, directeur bedrijfsvoering, en Erik Mulder, directeur zorg. De directie GGZ Drenthe is sinds 1 oktober tijdelijk uitgebreid met Wouter van Ewijk voor een periode van maximaal 1 jaar. Dit vanwege grote onderwerpen die tijdelijk extra tijd en aandacht vragen, waaronder een nieuw zorginformatiesysteem / EPD en zorgprestatiemodel.