Marjolein Tasche

Wijzigingen in Raad van Commissarissen Espria

Published on: 1 juli, 2024

Op 1 juli verwelkomen we Marjolein Tasche als nieuw lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Espria. We nemen ook afscheid van twee leden, te weten Bart Berden en Jo van Engelen. Van beide commissarissen loopt de tweede zittingstermijn op 1 juli af. Zij zijn daarmee niet meer herbenoembaar. 

Espria bestaat uit zorgorganisaties op het gebied van ouderenzorg, wijkverpleging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg nabij en informele zorg. 

Marjolein Tasche gaat als nieuwe commissaris Bart Berden vervangen. Zij wordt daarmee ook lid van de commissie Kwaliteit, waarvan Jan Kremer per 1 juli voorzitter wordt. 

Marjolein is sinds 1 januari 2024 voorzitter van het bestuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Van 1 oktober 2017 tot eind 2023 was ze voorzitter van de raad van bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Ze was hiervoor directievoorzitter HagaZiekenhuis in Den Haag en lid raad van bestuur van de Reinier Haga Groep. Marjolein is opgeleid als huisarts en promoveerde aan de Erasmus Universiteit.

Marjolein wordt op voordracht van de centrale ondernemingsraad (COR) benoemd. De voorzitter van de centrale ondernemingsraad, Remco Braakman, geeft aan waarom Marjolein in de selectieprocedure de voorkeur had: “Vanuit de COR mogen wij één commissaris aandragen. Wij hebben gekozen voor Marjolein Tasche, omdat zij veel ervaring meebrengt vanuit het zorgveld en ook heeft aangetoond het belang van de medewerkers goed te kunnen vertegenwoordigen. Marjolein komt op ons als krachtig en tegelijk erg sympathiek over. Wij zijn heel blij met haar benoeming.”

De afzwaaiende commissaris Bart Berden is vanaf 2016 voorzitter van de commissie kwaliteit geweest. Daarnaast was hij de aandachtscommissaris voor Icare.

Jo van Engelen is de tweede commissaris van wie de termijn afloopt op 1 juli. Hij is in 2016 ook voorgedragen door de centrale ondernemingsraad. Jo heeft een rol vervuld in zowel de auditcommissie als de digitale commissie en de remuneratiecommissie van de RvC. Jo was daarnaast de aandachtscommissaris voor de gehandicaptenzorg van De Trans.

Jo en Bart hebben beide een belangrijke toezichthoudende rol gespeeld in de ontwikkelingen die Espria de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Andre Rouvoet, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Vanuit hun beider aandachtsgebieden hebben zowel Bart als Jo acht jaar lang bijgedragen aan de enorme ontwikkeling die Espria heeft doorgemaakt tot het concern dat Espria nu is. Niet alleen raken we een schat aan kennis en ervaring kwijt, maar ook nog eens twee gewaardeerde en toegewijde personen. We zijn hen zeer dankbaar voor al hun inzet, oprechte betrokkenheid en adviezen.”

Tegelijkertijd is André Rouvoet blij met de komst van Marjolein Tasche: ”Marjolein brengt veel ervaring mee, zowel op het bestuurlijke vlak als uit de zorgwereld. Daarbij heeft Marjolein voornamelijk een rol gespeeld aan de menskant van organisaties en de kwaliteit van zorg. Juist ook de medewerker is heel belangrijk voor Espria. Niet voor niets is een van de pijlers van het Jaarplan van Espria Medewerker op 1  met het programma Werkplezier werkt!” Dan is het fijn als lid van de Raad van Commissarissen een collega te hebben met dit aandachtsgebied.”

Marjolein Tasche: “Ik kijk er naar uit om als toezichthouder aan de slag te gaan bij Espria. Espria biedt zorg en ondersteuning op verschillende terreinen. Vanuit mijn achtergrond als ziekenhuisbestuurder en nu voorzitter van de LHV weet ik dat samenwerking en verbinding tussen verschillende domeinen zorg en ook zeggenschap en werkplezier essentieel zijn om goede zorg te leveren en gezondheid te stimuleren. Zeker met alle uitdagingen die nu op ons af komen. Hieraan lever ik graag een bijdrage.”