werkbezoek zorgverzekeraars

Werkbezoek van ZN (Zorgverzekeraars Nederland)

Published on: 2 november, 2023

Petra van Holst-Wormser directeur Zorgverzekeraars Nederland: “Ik vond het mooi om te zien hoe enorm bevlogen iedereen is om op een menswaardige manier zorg te verlenen aan onder meer kwetsbare ouderen.”

Hoe kunnen we de zorg vanuit alle betrokken partijen meer integraal benaderen? Hoe ondersteunen we het langer thuis wonen van ouderen met technologie en hoe zetten we het leven van mensen centraal? Dit waren de onderwerpen van gesprek tijdens het werkbezoek dat Zorgverzekeraars Nederland aan Espria bracht.

We willen als Espria de zorg voor iedereen toegankelijk houden. We zijn er 24 uur per dag en zeven dagen in de week, als dat nodig is, en bieden hoog-complexe zorg, in de verpleging, verzorging en thuiszorg, in de GGZ en voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen we voor bijna 40.000 mensen per jaar. Omdat iedereen het waard is!

Maar dit wordt een steeds grotere uitdaging vanwege een tekort aan collega’s in de zorg, stijgende kosten (CAO, benzineprijzen, materiaalkosten) en niet kostendekkende zorgtarieven. Tijdens het bezoek van ZN hebben we goede gesprekken gehad over de broodnodige transformatie om goede en betaalbare zorg voor ouderen te kunnen blijven bieden. Ook is de problematiek rondom zorgfinanciering voor mensen met een hoog-complexe verstandelijke beperking besproken (VG7) en de consequenties van het Zorgprestatiemodel bij de zwaardere GGZ zorg. We zijn het eens dat we als aanbieders en zorgverzekeraars een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor toegankelijke zorg, juist voor de kwetsbare mensen.

Espria heeft de ambitie de zorgvraag de komende 3 jaar 30% anders te organiseren om zo de zorg toegankelijk te houden, ook voor kwetsbare groepen. Door samen te werken met het medisch service centrum NAAST-ZCN, met de Espria Ledenvereniging, maar ook met onze regionale netwerkpartners in zorg, welzijn en gezondheid. Zij kunnen sommige vragen passender beantwoorden dan wij.

We hebben ZN een kijkje in onze keuken gegeven: goede voorbeelden laten zien, knelpunten zijn over tafel gegaan en verwondering uitgesproken over een ieders wereld. Met een bezoek aan een woon-zorgcentrum sloten we af. Mooi om te zien hoe kwaliteit van leven van mensen centraal staat in de directe zorg.

Kijk voor het filmpje op de website van ZN: https://bit.ly/45Y2zI1