Solo partners en Espria

SoloPartners en Espria slaan handen ineen voor toegankelijke zorg

Published on: 21 februari, 2024

SoloPartners, de grootste brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg, en zorgconcern Espria slaan de handen ineen. Ze trekken samen op om de verschillende vraagstukken rondom de professionalisering van de zzp’er in de zorg op te pakken. Het fiscaal kader, zoals dat door de brancheorganisaties in de zorg is gemaakt, vormt daarbij het uitgangspunt. Beide organisaties zijn positief over het fiscaal kader omdat het richting geeft aan de vraag hoe écht ondernemerschap eruitziet; welke toetsingscriteria zijn daarbij relevant en welke verantwoordelijkheden horen daarbij voor alle betrokkenen.

Gezamenlijke aanpak van zzp-vraagstukken voor zorgprofessionals
De arbeidsmarkt voor zorgprofessionals verandert snel. Zzp’ers maken hier een steeds groter deel van uit. Dit zal ook niet veranderen en is een realiteit die bij zorgorganisaties steeds meer doordringt. Deze veranderende arbeidsmarkt dwingt zorgorganisaties om niet af te wachten, maar actief het heft in handen te nemen. SoloPartners en Espria willen deze weg samen inslaan om klaar te zijn voor de toekomst. Ze zien het als een positieve ontwikkeling om meer met elkaar op te trekken rond de zzp-vraagstukken voor zorgprofessionals die zich voordoen.

Elkaar uitdagen en aanvullen
Het is de ambitie van Espria om medewerkers op 1 te zetten. Zo zullen zij door goede ervaringen graag bij Espria willen werken. Brancheorganisatie SoloPartners zal kennis delen en inzicht geven in vraagstukken die met het inschakelen van zzp’ers samenhangen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van inzicht over de verwachtingen van zzp’ers en passende samenwerkingsvormen. Beide partijen kunnen elkaar aanvullen en uitdagen. Met voor Espria als doel zorgprofessionals aan zich te binden, uiteraard met erkenning van die zelfstandigheid. SoloPartners is als onafhankelijke brancheorganisatie een betekenisvolle partner om dit proces te ondersteunen.

Fiscaal kader legt basis
In de ogen van SoloPartners en Espria is er nog veel werk aan de winkel. Niet iedereen die zichzelf zzp’er noemt, is dat ook daadwerkelijk. Dat is een uitdaging waar de twee partijen samen werk van gaan maken. Ze willen zorgen dat er ruimte is voor échte zelfstandige zorgprofessionals. Het fiscaal kader, zoals dat door o.a. de brancheorganisaties in de zorg is gemaakt, kan een positieve uitwerking hebben op de reputatie en profilering van zzp’ers. Ze zien hierin dan ook een goed hulpmiddel om schijnzelfstandigheid aan te pakken.

Binnen de cao’s wordt de richting over de inzet van zelfstandigen steeds duidelijker. Zowel SoloPartners als Espria steunen deze ontwikkeling. Beide hebben hetzelfde beeld over de inzet van zelfstandige zorgprofessionals. En dat is een goed uitgangspunt voor een mooie samenwerking aan oplossingen voor blijvende toegankelijkheid van de zorg.

SoloPartners
SoloPartners is de grootste brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg met ruim 40.000 leden. Het volgt de ontwikkelingen in de zorg en verspreidt actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie. SoloPartners is een invloedrijke belangenbehartiger, sparringpartner en vraagbaak voor zowel (niet-)leden als overheden, zorginstellingen, zorgverzekeraars, belangenverenigingen, (vak)pers en andere spelers op de markt.

Espria
'Wij zijn Espria'. Wij zijn Evean, Icare V&V, Zorggroep Meander, De Trans, GGZ Drenthe, Icare JGZ, Icare Thuisbegeleiding, Altide en Espria Ledenvereniging. Samen werken we aan zorg voor de toekomst; gezondheid van mensen in een zorgzame samenleving. Ouderenzorg, wijkverpleging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg nabij en informele zorg. Dat doen we samen met 17.000 medewerkers aan mensen van alle leeftijden.
 

Bijschrift bij foto: Arthur Notermans (Espria) en Loe van Erp (SoloPartners) bekrachtigen de samenwerking.