Slimme Zorg Estafette draagt bij aan kennisdeling in de zorg

Published on: 23 mei, 2022

In de periode 27 januari - 25 februari 2022 hebben de Espria zorgbedrijven (Evean, Icare, Icare JGZ, GGZ Drenthe, De Trans, Zorggroep Meander, ZCN, Ledenvereniging en SSC Espria) deelgenomen aan de landelijke Slimme Zorg Estafette. Met een eigen digitaal platform en 20 activiteiten, van een open dag in het Slimste huis tot en met webinars en films, was het volop kennis delen en elkaar inspireren.

De onderlinge samenwerking binnen Espria maakt het mogelijk om proactief en slim gebruik te maken van de mogelijkheden die eHealth en technologie bieden. Tijdens een van de webinars vertelden digicoaches van zowel Espria, Icare als ZG meander vol trots over hoe zij collega’s helpen digivaardiger te worden en hoe dat bijdraagt aan werkplezier en kwaliteit van zorg. Vanuit het hele land namen zorgprofessionals, collega’s van andere zorgorganisaties en ook consultants, zorgverzekeraars, gemeente ambtenaren en branchegenoten deel aan activiteiten.

Inspirerend

Het mooie van dit landelijke initiatief is dat we onderling geïnspireerd raken, netwerken uitbreiden en best practices van elkaar overnemen. Met veel interesse ontdekten deelnemers hoe ver we al zijn met de inzet van RPA, softwarerobots in de zorg en wat dit oplevert. Dat geldt ook voor de inzet van technologie die mensen helpt structuur te geven aan hun dag, doordat ze digitaal, via een ‘slimme’ fotolijst (Luna) of een robot als de Tessa, die landelijk al breder wordt ingezet, tijdig worden geïnformeerd over bijvoorbeeld afspraken of de inname van medicatie.

Samen gewoon doen!

Doordat we dit jaar voor de tweede keer, gewoon door de handen in te slaan, zijn gaan doen, hebben we weer honderden mensen mogen inspireren. Zijn er nieuwe contacten gelegd om successen te delen en om het zinvol gebruik van eHealth en Technologie te vergroten. Dé manier om er met elkaar voor te zorgen dat mensen die zorg nodig hebben én mensen die in de zorg werken er zoveel mogelijk baat en plezier van hebben.

Kengetallen

  • 3088 keer zijn pagina’s van het Espria platform bezocht
  • 20 activiteiten
  • 72% van de deelnemers waren externe collega’s uit de zorg
  • 15% interne collega’s
  • 8% consultants
  • 5% branchegenoten en zorgverzekeraars