EY talkshow Ria Stegehuis

Ria Stegehuis roept op trots te zijn op medewerkers in de zorg

Published on: 12 september, 2023

EY voert jaarlijks een onderzoek uit onder Nederlandse zorginstellingen op basis van financiële en operationele kengetallen. Dinsdag 5 september publiceerde EY de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2023 met als titel ”Onweersbuien trekken over de zorgsector”. Het jaarlijkse onderzoek dat op basis van indicatoren zoals EBITDA en rendement maar ook verzuim en PNIL een goed beeld geeft van de gezondheid van 785 instellingen actief in de Nederlandse Gezondheidszorg.

Belangrijke oorzaken van deze onweersbuien zijn:

  •  Aflopende compensatieregelingen van corona (2022)
  • Recordcijfers op het gebied van ziekte verzuim onder medewerkers en aanwezigheid van Omicron
  • Hoge inzet van Personeel niet in loondienst

Over dit rapport is Ria Stegehuis, voorzitter van de Raad van Bestuur van Espria, aangeschoven in de bijbehorende talkshow. De video is terug te kijken door te registreren op de website van EY. 

Onder leiding van gesprekleider Tom van ’t Hek en de andere gasten werd de gedeelde zorg geuit over de inzetbaarheid van medewerkers in de zorg, het hoge verzuim, de vele vacatures en de inzet van personeel niet in loondienst (PNIL). Het is van belang om de versnippering in de zorg door  decentralisatie gecombineerd met teveel bureaucratie aan te pakken. De bestuurders aan tafel  roepen daarbij VWS en VNG op om meer landelijke regie te pakken door het stellen van kaders en te sturen op meer vereenvoudiging en standaardisatie, bijvoorbeeld op het gebied van declaratiecodes en verantwoording van zorg. Ook moet er een maatschappelijke discussie worden gevoerd; wat is nu eigenlijk zorg en wat niet? 

Daarnaast kunnen wij als zorgorganisaties beter afwegen wat cliënten en patiënten en hun naasten zelf doen en wat niet? In onze eigen organisaties is streven naar vereenvoudiging en minder administratieve lasten van belang om medewerkers meer tijd voor cliëntenzorg en meer werkplezier te bieden. In het gesprek werd ook gedeeld dat we aan ZZP-ers ook beter moeten uitleggen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor inkomen tijdens ziekte en dat zij hun eigen pensioen op moeten bouwen. 

Ria gaf het belang aan van het in stand houden van zorg in zogenaamde ‘systeemfuncties”, zorg die minimaal aanwezig moet zijn. Ook al is die lastig uit te voeren door een zwaardere, complexere zorgvraag of het afleggen van grotere afstanden op het platteland. Daar moet ook financiering voor zijn. Iedereen moet de zorg kunnen krijgen die hij nodig heeft. Zorg gaat over meer dan alleen over geld, het gaat over mensen, het gaat over morele normen en waarden. Natuurlijk is het daarbij van belang te blijven kijken naar: Wat is passende zorg?

Ria riep op om trots te zijn op onze eigen medewerkers en dat ook te laten zien. “Onze eigen medewerkers moeten we de aantrekkelijkere diensten gaan aanbieden en nog meer mogelijkheden voor hun eigen loopbaanontwikkeling.”