Overleg

Regionale Kenniswerkplaats Drenthe Onbegrepen Gedrag

Published on: 21 maart, 2023

Anders leren en samenwerken in een regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag

In Drenthe werken we met een grote groep van ketenpartners (GGD, Hanze hogeschool, MEE, Inbegrepen, VNN, Lentis, gemeenten, Actium, Zilveren Kruis) aan een subsidie-aanvraag bij ZonMw voor een regionale kenniswerkplaats onbegrepen gedrag. Vanuit Espria werken GGZ Drenthe, Icare V&V, Icare thuisbegeleiding en de Trans hier aan mee.   

Bestaande kennis en netwerken verbinden

Dit doen we omdat we ervaren dat te veel mensen zich alleen voelen staan in hun ervaring met of ondersteuning bij onbegrepen gedrag. De aanwezige wetenschappelijke en praktijkkennis is versplinterd en er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van ervaringskennis. En samenwerken over domeinen heen is taai. Daarbij zijn we nog sterk gericht op incidenten, maar te weinig op preventie.   

Als kenniswerkplaats willen we bestaande kennis en netwerken verbinden, (collectieve) ervaringskennis benutten, praktische kennisproducten waar nodig ontwikkelen, ontmoeting faciliteren en samenwerken over domeinen heen.  

Gezamenlijke visie

We hebben een gezamenlijke visie opgesteld met doelen en uitgangspunten, hierover volgt later meer. We werken nu aan een plan hoe we dit met elkaar uitwerken in projectlijnen en inbedden in een lerend netwerk. 

We dienen de subsidie aanvraag in mei in. Als deze wordt goedgekeurd, kunnen we in Drenthe met inwoners, hulpverleners, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en studenten voor 4 jaar hiermee aan de slag.