wonen en zorg

Onze visie Wonen & Zorg

Published on: 5 juli, 2022

Trots zijn we, op onze visie Zorg & Wonen. Deze visie is het uitgangspunt voor alles wat we doen op dit gebied en tot stand gekomen in samenwerking met veel betrokken collega’s. 

Er staan ons, zeker rondom het thema Wonen en Zorg, veel uitdagingen te wachten en het is waardevol om terug te kunnen vallen op deze visie bij de keuzes die we maken.

Bekijk hier het Visiebeeld

Het Expertisecentrum Zorg & Wonen van Espria draagt bij aan een positieve, gezonde leefomgeving die essentieel is voor de zorg van de toekomst. We bundelen en verbinden onze expertise op het snijvlak van zorg en vastgoed. We werken aan
toekomstbestendige woonzorg- en verblijfconcepten voor onze cliënten. Dat doen we samen als vakgroep, met partners en in samenwerkingsverbanden.