NEN publiceert MVO-rapportage Espria

Published on: 31 mei, 2022

De MVO-rapportage van de zorgorganisaties van Espria is te vinden op het NEN publicatieplatform. Met deze rapportage aan de hand van de internationaal erkende richtlijn voor MVO, de ISO26000, laten we aan al onze stakeholders zien wat we doen aan MVO en hoe we duurzaamheid in ons handelen en onze duurzame strategie verankeren. 

Rosa van den Berg, programmamanager MVO bij Espria, licht toe: “We doen dit aan de hand van de zeven kernthema’s uit de ISO 26000 richtlijn. Deze biedt ons een kapstok om systematisch de thermometer te steken in onze MVO-inspanningen. Tegelijkertijd biedt deze ISO-richtlijn ons ook flexibiliteit om de thema’s op een voor ons, onze collega’s, medewerkers én onze cliënten zinvolle en relevante manier in te vullen. Zo maakt het thema ‘consumenten’ uit de ISO richtlijn plaats voor ‘cliëntenzorg’ in onze rapportage.”

Transparantie als hoeksteen voor MVO: vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend
De ISO 26000 richtlijn is géén certificering zoals andere ISO-normen dat zijn. De zelfverklaring is vrijwillig, maar allerminst vrijblijvend. Zo controleert de NEN of we inderdaad alle thema’s van de originele richtlijn wel inhoud geven. Pas dan wordt de verklaring ook gepubliceerd via de NEN website. Rosa van den Berg: “Stakeholders betrekken is een essentieel onderdeel. Eigenlijk zijn al onze belanghebbenden onze auditors. Zij kunnen ons elke dag weer aan onze beloftes houden. Dat is ook waarom transparantie een hoeksteen is voor duurzaamheid.”

Samenhang met de Green Deal
Vorig jaar tekende Espria de Green Deal Duurzame Zorg. Daarmee kreeg duurzaamheid veel momentum in de samenwerkende zorgorganisaties binnen Espria. Rosa van den Berg: “We realiseerden ons dat we inzichtelijk moesten maken waar we nú staan, als we van daaruit ook willen versnellen. Voor ons als maatschappelijke organisatie gaat duurzaamheid echter nadrukkelijk niet alleen over milieu. Onze medewerkers zijn ontzettend sociaal betrokken. Daarom is de ISO26000 een goed passende methodiek voor ons, de kernthema’s betreffen naast milieu ook mens en maatschappij.” Onder andere met de Green Deal geeft Espria invulling aan het ISO kernthema ‘milieu’. Daarnaast zijn ook ‘cliëntenzorg’ en ‘medewerkers’ speerpunten in de duurzame strategie van Espria. Rosa: “Mijn doel is dat ik mezelf overbodig maak binnen Espria, omdat uiteindelijk alle collega's in hun werk bewuste keuzes maken.”