Jan Kremer

Jan Kremer is nieuw lid Raad van Commissarissen Espria

Published on: 8 september, 2023

 Vanaf 1 september is Jan Kremer het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen van Espria. Het netwerk van zorgorganisaties op het gebied van ouderenzorg, wijkverpleging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg nabij en informele zorg.

We hebben in Nederland te maken met vergrijzing en een zwaarder wordende zorgvraag. Hoe kunnen we over de zorgdomeinen heen ervoor zorgen dat we slimmer en preventief samenwerken? Dat is de grote uitdaging voor de komende jaren. Zorg voor ouderen wordt niet alleen gegeven via thuiszorg of het verpleeghuis. Een grote groep patiënten in het ziekenhuis zijn ouderen. Jan Kremer heeft veel kennis over de zorg in het ziekenhuis onder andere vanuit het Radboudumc. ”Jan kan ons helpen om de verbinding tussen die zorgwerelden te leggen. Daarom zijn we blij met zijn komst in de Raad van Commissarissen van Espria,” aldus André Rouvoet, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Espria.

Jan Kremer geeft aan: ”Wij doen met elkaar een belofte aan de samenleving die we met de huidige manier van werken niet meer waar kunnen maken. We moeten met andere antwoorden komen, met nieuwe manieren van organiseren en werken in de zorg. We moeten het samen doen! Hoe houden en maken we de zorg mensgericht, houdbaar en betaalbaar? Hoe combineren we passende zorg voor cliënten en patiënten met betekenisvol werk voor zorgmedewerkers? Wat is hierin de rol van burgers zelf? Espria is een netwerk van zorgorganisaties met daarbij een Ledenvereniging met meer dan 300.000 leden. Espria speelt hierin een belangrijke rol en wil hiermee aan de slag. Daar lever ik graag een bijdrage aan.”

Jan Kremer is Hoogleraar Zorg en samenleving bij het Radboudumc en speciaal gezant van VWS voor passende zorg. Binnen de Raad van Commissarissen van Espria gaat hij zich vooral bezig houden met de portefeuille kwaliteit.