Henk Snapper

Henk Snapper nieuw lid Raad van Commissarissen Espria

Published on: 15 februari, 2024

Vanaf 7 februari is Henk Snapper benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Espria. Binnen de Raad van Commissarissen van Espria wordt Henk Snapper voorzitter van de auditcommissie. Espria bestaat uit zorgorganisaties op het gebied van ouderenzorg, wijkverpleging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg nabij en informele zorg.

Henk Snapper werkt ruim elf jaar als bestuurder bij achtereenvolgens UMCG, UMC Amsterdam en Martini Ziekenhuis en heeft daarnaast diverse toezichthoudende rollen gehad. Vanuit deze kennis en ervaring wil hij graag een bijdrage leveren aan de Raad van Commissarissen van Espria: "Espria is een belangrijke speler in een groot deel van Nederland in de zorgtransitie. Hierbij heeft Espria te maken met de veranderende arbeidsmarkt, de uitdaging van stijgende kosten, een veranderend zorgaanbod en de digitalisering waar Espria op in moet spelen. Vanuit mijn ervaring in de zorgsector hoop ik daar als toezichthouder een bijdrage aan te leveren."

André Rouvoet, voorzitter van de Raad van Commissarissen, is blij met de komst van Henk Snapper: "Met de huidige ontwikkelingen in de zorg, zoals financiële krapte en een krappe arbeidsmarkt, is het voor een landelijke speler als Espria belangrijk om de financiële expertise voortdurend te borgen. Met zijn ruime ervaring brengt Henk Snapper een waardevolle versterking van de auditfunctie van de Raad van Commissarissen met zich mee."