Heleen Post nieuw lid Espria Raad van Commissarissen

Published on: 27 mei, 2022

Op 1 januari is Heleen Post toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Espria. Kort geleden hebben Espria en Espria Ledenvereniging de afspraken over de samenwerking vernieuwd. Eén van die afspraken is de uitbreiding van de RvC naar zeven leden. Heleen Post is op voordracht van de Ledenvereniging benoemd.

Heleen Post is algemeen directeur bij het KNGF, de beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. De samenstelling van de Raad van Commissarissen is nu als volgt: Bart Berden, Marc van den Berg, Jo van Engelen, Jeanine Holscher, Heleen Post, Jet de Ranitz, André Rouvoet (voorzitter).