Frion en Espria willen samenwerking in ambulante begeleiding

Published on: 23 mei, 2022

Frion en Espria starten nadere samenwerking op het gebied van ambulante begeleiding in Zwolle. Dat is één van de uitkomsten uit het onderzoek naar de mogelijke samenwerking tussen beide organisaties. Na een intensief en constructief onderzoekstraject is duidelijk geworden dat er kansen zijn om op inhoud met elkaar samen te werken, onder andere op het gebied van ambulante begeleiding en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Beide organisaties vinden elkaar in het bijdragen aan kwalitatief betere zorg voor kwetsbare mensen. Een concreet voorbeeld waar de inhoudelijke samenwerking verder gaat is in de ambulante begeleiding. Daar liggen kansen om de expertise van de zorgorganisaties binnen Espria en Frion te bundelen. Dat is op het snijvlak van gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg. Mensen die nu vaak tussen wal een schip vallen, omdat ze niet precies binnen één van deze zorgmogelijkheden verder kunnen.

Er wordt binnenkort een start gemaakt met de inhoudelijke samenwerking voor ambulante begeleiding. Hierbij wordt de expertise uit de thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg met elkaar verbonden. Over een jaar wordt bekeken hoe het er dan voor staat en of we de samenwerking verder uitbreiden. Dat weerhoudt beide organisaties er in tussentijd niet van om verbreding met andere partners in de zorg te verkennen. Frion en Espria kijken positief terug op de afgelopen onderzoeksperiode.