Frion en Espria onderzoeken mogelijke samenwerking

Published on: 23 mei, 2022

Frion, een organisatie voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en zorgconcern Espria onderzoeken of brede samenwerking mogelijk is. De komende periode onderzoeken beide organisaties samen welke meerwaarde het voor cliënten en medewerkers heeft wanneer ze de krachten bundelen. Doel is uiterlijk 31 maart 2022 duidelijk te hebben op welke vlakken er samenwerking kan zijn en in welke vorm.

Beide organisaties vinden elkaar in het bijdragen aan kwalitatief betere zorg voor kwetsbare mensen. De zorgorganisaties binnen Espria bieden verpleging, verzorging & thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdgezondheidszorg en zorg op afstand met behulp van technologie. De deskundigheid van verschillende zorgonderdelen, het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie, de opleidingsmogelijkheden en het verbreden en verstevigen van de gehandicaptenzorg zijn voor zowel cliënten als medewerkers van grote meerwaarde. 

Schakelkracht en schaalvoordeel

De manier waarop Espria en Frion zijn georganiseerd, met behoud van lokale herkenbaarheid en menselijke maat, maakt dat de kracht van een kleine organisatie behouden kan worden. Tegelijkertijd profiteren alle aangesloten zorgonderdelen van integrale oplossingen voor complexe en sector-overstijgende zorg, carrièrepaden en opleidingsmogelijkheden voor medewerkers en schaalvoordelen voor zaken als inkoop of ICT. We zien mooie kansen voor samenwerking tussen Frion en Espria. De komende periode onderzoeken we hoe dit er concreet uit kan zien.