NOA

Evean is onderdeel van Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam

Published on: 10 juni, 2024

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ hebben het ‘transformatieplan’ van het Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam (NOA) goedgekeurd. Door de financiële toezegging kan NOA aan de slag om passende ouderenzorg in de wijk ook in de toekomst blijvend mogelijk te maken.

Het Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam is een samenwerking tussen zorgorganisaties (Amsta, Amstelring, Cordaan, Evean, Vivium en ZGAO) en ketenpartners (Amsterdamse Huisartsenalliantie, Amsterdam UMC, Amsterdam Vitaal & Gezond en Sigra). Zij werken als één team van specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten ouderenzorg in Amsterdam. 

De missie van het NOA is een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie in Amsterdam en Diemen. De doelstelling is om meer huisartsen te ondersteunen bij hun zorg voor kwetsbare ouderen en meer patiënten te voorzien van goede medische en passende zorg, op de juiste plek en het juiste moment en hierbij oog te hebben een optimale kwaliteit van leven. 

NOA eerstelijn