slimste huis minister helder

Demissionair minister bezoekt het Slimste Huis

Published on: 27 september, 2023

Maandag 25 september bracht demissionair minister Conny Helder een bezoek aan het Slimste Huis van Espria Ledenvereniging in Alkmaar. Collega’s van Espria, Omring en iZi voerden het gesprek over de inzet van informele zorg en zorgtechnologie in de ouderenzorg.

We zijn ervan overtuigd dat we de zorg toekomstbestendig kunnen inrichten door meer gebruik te maken van de omgeving van de oudere. De minister vroeg naar de reactie van ouderen dat steeds meer zaken van henzelf of hun omgeving verwacht worden. Evean wijkverpleegkundige Linda Geurtsen had een mooi antwoord: “Ik kwam bij een mevrouw van 70 jaar die steunkousen nodig had en medicatie. Linda legde haar toen uit hoe ze het zelf en met hulp van haar partner kon doen, want stel dat deze mevrouw 98 zou worden, dan zou Linda nog 28 jaar over de vloer moeten komen, en dat moet u toch niet willen?”

Buurtverbinder Shanne van de Mosselaar van Omring vertelde hoe een simpele reparatie van een biljarttafel heeft geleid tot de organisatie van een biljart toernooi door een 95-jarige bewoner van Omring! Een andere bewoner was zo enthousiast dat hij daarna het initiatief nam om het sinterklaasfeest te organiseren!

Voor veel mantelzorgproducten is het moeilijk om te bewijzen dat mantelzorgproducten werken. De bewijslast van het voorkomen van zorg ontbreekt namelijk. Daardoor ontbreekt het nu aan financiering hiervan, want als we iets uit formele zorg halen, betekent dat niet dat het niets kost (maar vaak wel veel minder!). De minister wil hier graag over meedenken en hecht waarde aan het doelgericht inzetten van informele zorg. Hier maakt iZi zich hard voor en is vorige week gestart met 7 impactcoalities. Door het gewoon te doen, wordt kennis opgedaan voor collega’s die bij andere zorgorganisaties werken. In samenwerking met Vilans, kan deze kennis breed gedeeld worden.

De minister herkende de succesvolle implementatie van technologische hulpmiddelen en zorg coördinatie. Zij zag ook dat er nog veel werk aan de winkel is als het gaat om “reframing” hiervan, want dit is eigenlijk al standaard onderdeel van de inzet van passende zorg. Maar de bekostiging ervan verschilt per situatie en vergt meer eenduidigheid in de zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg. Linda gaf aan dat ze soms vier verschillende apps per cliënt moet openen. Samen met de minister was de conclusie dat we nog meer moeten versnellen op data uitwisseling. Bovendien is netwerkgeneeskunde de toekomst en een medisch service centrum zoals NAAST-ZCN heeft daar een cruciale rol in als intermediair tussen de verschillende zorgaanbieders.

De minister heeft ook nog gezien wat er zoal beschikbaar is om langer thuis te wonen. Vrijwilligers Henk en Annie van Espria Ledenvereniging hebben haar en collega’s van Ministerie VWS uitgebreid het Slimste Huis van de Ledenvereniging laten zien. Hier zijn allerlei technologische en digitale hulpmiddelen te bekijken die je helpen langer zelfstandig thuis te wonen.