Actualisering samenwerkingsafspraken Espria en Espria Ledenvereniging

Published on: 31 mei, 2022

Tussen Espria en Espria Ledenvereniging bestaat al jarenlang een nauwe verbinding. Deze unieke samenwerking levert zowel voor bestaande als toekomstige cliënten meerwaarde op. Ook onze medewerkers hebben hier voordeel van vanwege hun automatische lidmaatschap.

De verwachting is dat de komende jaren meer druk zal komen te staan op het verzekerd pakket en op de noodzaak tot zelfmanagement en ondersteuning door het eigen netwerk en de eigen mantel. Espria Ledenvereniging biedt producten en diensten voor haar leden ten aanzien van wonen, welzijn en zorg. Juist daar waar het niet-verzekerde zorg betreft. De Ledenvereniging zet in op het versterken van samenhang in wijken en buurten. Juist deze samenhang draagt bij aan het langer zelfstandig functioneren van (kwetsbare) mensen.

Het afgelopen jaar is de strategische verbinding tussen Espria Ledenvereniging en Espria herbevestigd en zijn de bestaande samenwerkingsafspraken geactualiseerd. Onderdeel daarvan is het realiseren van een nauwere verbinding op bestuurlijk niveau. Concreet is hierover onder andere opgenomen in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst:

  • Het bestuur van Espria Ledenvereniging en Espria voeren regelmatig overleg met elkaar over de koers en de concrete uitwerking van de samenwerking.
  • Espria Ledenvereniging krijgt een recht op mede voordracht van een lid van de Raad van Commissarissen van Espria. Deze procedure loopt op dit moment. Het profiel vind je hier. De werving loopt tot medio september.
  • Espria krijgt een recht op mede voordracht van de voorzitter van Espria Ledenvereniging. De nieuwe voorzitter van Espria Ledenvereniging, Ger Jaarsma, is inmiddels benoemd.