Jong Espria

Jong Espria

Jong Espria is een startend netwerk voor alle Espria collega’s tot 35 jaar. Jong Espria verbindt door leuke, leerzame en helpende activiteiten te organiseren, versterkt de veranderkracht én is de stem van jong professionals binnen Espria.

Uit eigen onderzoek blijkt dat jong professionals binnen Espria behoefte hebben aan de volgende zaken binnen hun werk:

  • Veel loopbaan en mobiliteit vraagstukken. “Horizon verbreden, zien welke mogelijkheden Espria nog meer biedt door een keer op andere afdelingen mee te lopen”
  • Doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
  • Stem bieden om mee te denken over de toekomst van het werk en ook zeggenschap in eigen team is belangrijk
  • Focus op innovatie “Gebruik ons om innovaties op te pakken!”
  • Meer samenwerken en weg van losse eilandjes
  • Aandacht voor vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling
  • Meer erkenning voor verschillen in generaties

Ons droombeeld
Ons droombeeld is dat Espria en haar zorgorganisaties een aantrekkelijke en vernieuwende werkgever zijn voor jonge professionals om elkaar te ontmoeten, hen met elkaar te verbinden en voor het ontwikkelen van talent dat meedenkt over de zorg van morgen. Ook is Jong Espria de stem van de nieuwe generatie waarnaar geluisterd wordt in de organisatie.

Thema’s waar de activiteiten van Jong Espria activiteiten aan bijdragen:

  • De stem van Jong Professionals laten horen
  • (Persoonlijke) ontwikkeling
  • Verbinding & elkaar leren kennen

Ben jij een (potentiële) collega, ben je jonger dan 35 jaar en wil je graag van de activiteiten van Jong Espria op de hoogte blijven? Laat het ons weten door te mailen naar jongespria@espria.nl.

Wil je bij Espria komen werken, sluit je dan bij ons aan. Samen bouwen we aan de zorg van de toekomst!