Cliëntvertrouwenspersoon

De Wet Zorg en Dwang (Wzd) is sinds 1 januari 2020 van kracht. Het doel van deze wet is: ‘Geen onvrijwillige zorg, tenzij het écht niet anders kan’. Wat deze wet inhoudt? Uw rechten als cliënt zijn belangrijk. Er kan niet zomaar zonder u beslist worden! Om u als cliënt en/of uw vertegenwoordiger te ondersteunen bij passende zorg kunt u (gratis) een beroep doen op een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Elke organisatie heeft een eigen cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg & Dwang. Bij GGZ Drenthe en De Trans kunt u als patiënt of cliënt ook een beroep doen op de vertrouwenspersoon.

clienvertrouwenspersoon