Vertrouwenspersoon Onvrijwillige Zorg

Heeft u een klacht over onvrijwillige zorg? De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een geriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. De wet is erop gericht te voorkomen dat cliënten nodeloos en zonder inspraak beperkt worden in hun vrijheid.

Onze visie is dat iedereen eigen regie heeft op vrijheid en veiligheid, ieder mens bepaalt zelf wat er met zijn/haar leven en lichaam gebeurt. We streven er daarom naar om zorg op basis van vrijwilligheid toe te passen en onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Het uitganspunt is: onvrijwillige zorg passen we niet toe, tenzij er geen alternatieven zijn om ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen.

Lukt het niet om met uw zorgverlener tot een oplossing te komen over onvrijwillige zorg? Heeft u een klacht over onvrijwillige zorg? Neem dan contact op met de cliëntvertrouwenspersoon in uw regio. Klik op de naam van uw zorgorganisatie voor de contactgegevens. De cliëntvertrouwenspersoon is altijd onafhankelijk en niet in dienst van de zorgorganisatie. Hij/zij behandelt uw vraag of de klacht vertrouwelijk en biedt gratis ondersteuning.

De Trans

Evean

Icare Verpleging & Verzorging 

Zorggroep Meander