Update toetsingsproces voorgenomen toetreding TSN tot Espria

1 oktober 2019

Eind mei hebben we bericht over de voorgenomen toetreding van TSN tot Espria. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in juli goedkeuring verleend. Daarna is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om beoordeling gevraagd. ACM heeft nu de eerste fase van haar onderzoek afgerond. Er wordt nu een tweede onderzoeksfase opgestart, waarvoor ADG Dienstengroep, TSN en Espria een vergunningaanvraag zullen indienen.

Voor verpleeghuiszorg en eerstelijnsverblijf ziet de ACM geen bezwaren. Voor de wijkverpleging is in deze tweede fase aanvullend onderzoek nodig. Dit onderzoek richt zich specifiek op de beschikbaarheid van voldoende keuzevrijheid in zorgaanbieders (voor zowel cliënten als zorgverzekeraars) in een aantal gemeenten in de regio Zuidoost Groningen.

De ACM constateert dat op een aantal plaatsen in deze gemeenten een relatief hoog marktaandeel ontstaat voor de wijkverpleging. We hebben in de eerste onderzoeksfase al bij ACM aangegeven dat het sowieso in toenemende mate een uitdaging is om in een ‘krimpregio’ als deze, goede en betaalbare zorg te kunnen blijven bieden in de toekomst.

In het vervolgonderzoek gaat de ACM onder andere in gesprek met cliënten-vertegenwoordiging, zorgverzekeraars en andere zorginstellingen over de mogelijke gevolgen van deze overname voor de wijkverpleging in Zuidoost Groningen.