Treant Zorggroep en Zorggroep Meander melden uitkomst onderzoek samenwerkingsmogelijkheden

Begin 2020 startten Treant Zorggroep en Zorggroep Meander een onderzoek naar de mogelijkheden voor verhuur van een deel van het gebouw van Refaja aan Meander voor zorgactiviteiten. Uitgangspunt daarbij was om te kijken op welke manier de bestaande afzonderlijke revalidatieafdelingen de krachten zouden kunnen bundelen. Vanwege corona heeft het onderzoek vorig jaar tijdelijk stilgelegen en enkele maanden vertraging opgelopen. Nu is de verkenning afgerond.

In het onderzoek is gekeken naar een plan waarbij Zorggroep Meander 40 eenpersoonskamers voor revalidatiezorg zou kunnen inrichten op locatie Refaja. Binnen de huidige huisvestigingsplannen van Treant voor locatie Refaja is deze ruimte echter niet beschikbaar. Treant heeft een deel van deze gevraagde ruimte zelf nodig voor uitbreiding en modernisering van de poliklinieken. Gezamenlijk is daarom de conclusie getrokken dat er geen ruimte is voor Zorggroep Meander om in het pand van Treant in Stadskanaal 40 eenpersoonskamers in te richten. Zorggroep Meander blijft mogelijkheden in de regio en binnen eigen locaties verkennen om toch haar plannen te kunnen realiseren.

Beide partijen blijven van mening dat samenwerking essentieel is om zo effectief en efficiënt mogelijke zorg te leveren voor de gezamenlijke cliënten in de regio Zuidoost-Groningen. Als goede collega’s en ketenpartners in de regio wordt de bestaande samenwerking, onder andere op het gebied van geriatrische revalidatie, dan ook voortgezet.