Toetreding TSN tot Espria gaat op het laatste moment niet door

De voorgenomen toetreding van TSN tot Espria gaat niet door. De vergunningaanvraag hiervoor bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is ingetrokken. Asito Dienstengroep (ADG), de huidige eigenaar van TSN, heeft aangegeven van de overdracht af te willen zien. Espria betreurt deze onverwachte wending. John Kauffeld, voorzitter Raad van Bestuur: “Dit is echt doodzonde, wij zagen de toetreding van TSN als belangrijke stap voor de continuïteit van goede zorg in de krimpregio Zuidoost Groningen.”

Espria begrijpt ADG’s beweegredenen niet. We hebben in het vergunningstraject voor toetreding van TSN tot Espria lange tijd samen opgetrokken. Daarbij was ons gezamenlijk beoogde doel: behoud van zorg voor cliënten in deze kwetsbare regio.

We zien TSN uiteraard nog steeds als ketenpartner in de provincie Groningen. Echter, we hadden de collega’s graag in de groep verwelkomd om veel laagdrempeliger en intensiever te kunnen samenwerken. De toetreding van TSN tot Espria zou de mogelijkheid geven om op onderdelen intensiever samen te werken, bijvoorbeeld bij nachtzorg, acute zorg en specialistisch verpleegkundige zorg. Voor cliënten zou dit bijdragen aan continuïteit van zorg, juist in het kwetsbare krimpgebied Zuidoost Groningen. Bovendien zou TSN met de andere zorgorganisaties binnen Espria optrekken in belangrijke onderwerpen als vitaliteit van medewerkers, kwaliteit van zorg en zorginnovaties (zoals e-health).

Het vergunningstraject met ACM was bijna afgerond en wij hadden vertrouwen in een positieve uitkomst van het traject.