Slimme Zorg Estafette

We doen mee met de Slimme Zorg Estafette in februari. Dit is een landelijke uitwisseling van kennis, ervaring en inspiratie rondom het thema zorginnovatie. Op onze Slimme Zorg Estafette landkaart vind je alle informatie over de verschillende activiteiten die de zorgbedrijven van Espria organiseren. Doe je mee? 

Zie ook de landelijke site met nog meer mooie voorbeelden en initiatieven uit de hele zorgsector: slimmezorgestafette.nl