Samenwerking in de regio: Zorggroep Meander en Treant Zorggroep

Zorggroep Meander (onderdeel van Espria) en Treant Zorggroep onderzoeken de mogelijkheden voor samenwerking in de regio Zuidoost-Groningen. Hierover hebben de partijen een intentieverklaring ondertekend. De organisaties zien in samenwerking goede kansen om ook in de toekomst goede zorg en werkgelegenheid in deze regio te kunnen blijven behouden. Een van de onderwerpen is of op ziekenhuislocatie Refaja in Stadkanaal de geriatrische revalidatiezorg van beide organisaties kan plaatsvinden.

Treant en Zorggroep Meander leveren beiden zorg in Zuidoost-Groningen met het gedeelde uitgangspunt dat zorg zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd. Deze regio is een zogenaamd ‘krimpgebied’ met een relatief hoge vergrijzing. Passende zorg leveren is door de grote afstand en vergrijzing een flinke uitdaging. Alleen door samen te werken kunnen we de juiste zorg op de juiste plek bieden.

John Kauffeld, voorzitter Raad van Bestuur van Espria waar Zorggroep Meander deel van uitmaakt: “Zorgaanbod op de zorgvraag afstemmen wordt steeds complexer, zeker in deze regio. Dat vraagt om een ándere manier van kijken naar zorgdienstverlening – over organisatiegrenzen heen. Samenwerken zien wij als sleutel om kwaliteitszorg in de regio ook in de toekomst te borgen.”

Peter Drenth, directeur bedrijfsvoering van Zorggroep Meander, vult aan: “We kijken daarbij specifiek naar drie onderwerpen: het concentreren van geriatrische revalidatiezorg in Stadskanaal, een gespecialiseerde afdeling gerontopsychiatrische zorg in de Kanaalstreek, en de langdurige zorg in de regio Veendam.”

Rolf de Folter, voorzitter Raad van Bestuur van Treant, “Juist in de regio Zuidoost-Groningen is het belangrijk om kwalitatief goede zorg voor alle inwoners beschikbaar te houden. Samen met Espria en Zorggroep Meander willen wij deze uitdaging vorm en inhoud geven waarbij het perspectief van kwetsbare ouderen met een zorgvraag centraal staat. Alleen samen kunnen we de juiste zorg op de juiste plek bieden met de inzet van de juiste specialisten.”

Werkgroepen met inhoudelijke deskundigen uit beide organisaties gaan de komende maanden de mogelijkheden uitwerken. Ze brengen daarbij onder andere de bestaande en gewenste capaciteit en huisvestingsmogelijkheden in beeld. Ook verzekeraars en huisartsen zijn betrokken.

[21 januari 2020]