Privacyverklaring

Als zorgorganisatie verwerken wij persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld nodig om zorg te kunnen leveren, de administratie te verzorgen en salarissen uit te kunnen betalen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een bepaald persoon. En alles wat we met deze persoonsgegevens doen, wordt gezien een verwerking. Hierbij kunt u denken aan: gebruiken, verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, raadplegen en verstrekken.

Persoonsgegevens worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Gegevens over gezondheid zijn bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens. Voor het verwerken van deze bijzondere gegevens gelden strengere regels. Daarnaast worden medische gegevens ook beschermd door de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leggen we uit:

  • met welk doel en op welke rechtsgrond we uw persoonsgegevens verwerken;
  • wiens en welke persoonsgegevens we verwerken;
  • hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren;
  • in welke gevallen we persoonsgegevens aan anderen verstrekken of laten inzien;
  • hoe we uw persoonsgegevens beveiligen;
  • hoe we omgaan met datalekken;
  • welke cookies wij gebruiken;
  • wat uw rechten zijn;
  • hoe u contact met ons op kunt nemen;
  • hoe u een klacht in kunt dienen.