Onze Missie

Onze missie: weerbaarheid van mensen versterken

We kunnen allemaal te maken krijgen met een verminderde weerbaarheid. Bijvoorbeeld na een ongeluk of ziekte, bij een chronische aandoening, een handicap of een verouderingsproces waarbij we minder vitaal en minder zelfredzaam worden. Op zo’n moment kunnen we afhankelijker zijn dan we zouden willen. Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig en waardevol leven. Door mensen te helpen weerbaar te blijven, kunnen we de afhankelijkheid van zorg uitstellen en de vraag naar zorg verminderen. Bijvoorbeeld door zorgverlening te organiseren in de eigen buurt of wijk.

Hierbij zoeken wij intensieve samenwerking met partijen die dicht bij de mensen staan zoals familie of vrienden, mantelzorgers, huisartsen of welzijnsorganisaties. Met elkaar vormen we een netwerk rondom kwetsbare mensen. Het is onze missie om de weerbaarheid en zelfredzaamheid van mensen te versterken. Met deze missie ondersteunen we de wens van mensen om zo lang mogelijk hun zelfstandigheid te bewaren. We gaan hiermee de maatschappelijke uitdaging aan om bij te dragen aan een duurzaam zorgstelsel.