Icare Verpleging & Verzorging

Icare V&V biedt verpleging en verzorging bij mensen thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis. Dagelijks zijn ruim 6.000 medewerkers actief om zorg te bieden op een manier die het best aansluit bij de individuele wensen van de klant, met als doel het welzijn en de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen en mensen de eigen regie over hun leven zoveel mogelijk te laten behouden.

Het diensten aanbod van Icare V&V is veelzijdig. Van het helpen opstaan tot complexe verpleegkundige handelingen en van thuisbegeleiding van mensen om het dagelijks leven weer op de rit te krijgen, tot zorg aan dementerende ouderen thuis of in een beschermde woonomgeving. De verschillende verzorgings- en verpleeghuizen die bij de Icare organisatie horen zijn ook heel divers. Van kleinschalig wonen in een boerderij en een vegetarisch zorgcentrum, tot een moderne kleinschalige woonvorm in een stadse omgeving.

Icare V&V is actief in Drenthe, Flevoland, Gelderland, Groningen en Overijssel.

Heb je interesse in werken bij Icare? Kijk dan hier voor het vacatureoverzicht.

Voor meer informatie zie: www.icare.nl