Jaarverslag

Meerwaarde creëren uit samenwerking is de basisfilosofie van Espria. In het jaarverslag 2018 blikken we terug op de invulling van de meerjaren strategie ‘beter door samen’. Dit gebeurt onder andere in de samenwerkingsprogramma’s Merkbaar Beter en Mens en Arbeid. Samenwerken bijvoorbeeld op het gebied van zorgkwaliteit, vitaliteit, minder ziekteverzuim en zorgtechnologie zoals domotica, werkt zo in het voordeel van cliënten én collega’s. 

De zorgorganisaties binnen Espria bieden veel verschillende soorten zorg. Wat ons als collega’s bindt, is ons hart voor de zorg en het gemeenschappelijke doel om ook kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelfstandig en in een zelfgekozen omgeving te laten functioneren. Zorg is en blijft voor het overgrote deel mensenwerk. 

Bekijk hier het Espria Jaarverslag 2018>