ambtelijk secretaris

VACATURE: Ambtelijk secretaris Centrale Cliëntenraad Espria

Published on: 20 maart, 2023

In een dynamische omgeving tactvol, eerlijk en proactief jouw coördinerende rol pakken en zorgen voor zorgvuldige secretariële ondersteuning? Met kennis van medezeggenschap, gevoel voor verschillende belangen én affiniteit met onze cliënten? Ja, dat past bij jou. Jij bent de Ambtelijk secretaris Centrale Cliëntenraad waar we bij Espria naar op zoek zijn! 

Wij vinden medezeggenschap voor cliënten belangrijk 

Wat onze 17.000 collega’s bindt, is het hart voor mensen voor wie het dagelijks leven niet vanzelfsprekend vloeiend verloopt. Zij willen zo lang mogelijk de regie behouden om zichzelf te kunnen zijn. Daar maken wij een punt van. We sluiten aan op hun behoeftes en mogelijkheden. Medezeggenschap voor cliënten is binnen Espria op verschillende lagen georganiseerd, zowel op het niveau van locaties en zorgorganisaties als op concernniveau. 

De cliëntenraden op locatie- en zorgorganisatieniveau bewegen zich actief richting cliënten en onderhouden contacten met diverse geledingen binnen de zorgorganisaties. Ze zorgen ervoor, als toegankelijk en invloedrijk adviesorgaan, dat de directies het optimale belang van de cliënt in het oog houden en dat de zorg op een kwalitatief hoog niveau wordt gerealiseerd.  

Op Espria-niveau is de Centrale Cliëntenraad Espria (de 'CCR’) ingericht, samengesteld uit vertegenwoordigers van de cliëntenraden van de zorgorganisaties. De CCR Espria is er voor gemeenschappelijke belangenbehartiging op strategisch concernniveau en in situaties waarbij cliënten van twee of meer zorgorganisaties vertegenwoordigd moeten worden. De CCR heeft daarmee een sterke brugfunctie tussen enerzijds het cliëntenbelang en anderzijds het organisatiebelang. 

Over Espria 

Espria is een netwerk van zorgorganisaties. Samen werken we aan zorg voor de toekomst; gezondheid van mensen in een zorgzame samenleving. Espria is een aanjager in de noodzakelijke transitie om ook in 2030 de zorg te kunnen blijven bieden aan wie dat nodig heeft.

Ouderenzorg, wijkverpleging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg nabij en informele zorg. Samen maken we de zorg elke dag iets beter. We zijn vertegenwoordigd in diverse regio’s in een groot deel van Nederland. 

Dit ga je doen als Ambtelijk secretaris CCR Espria 

 • Je zorgt voor het uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel, organisatorisch, en beleidsmatig gebied, zodanig dat de CCR Espria binnen de kaders van de WMCZ 2018 optimaal wordt ondersteund.  

 • Je coördineert en bewaakt de planning van de vergaderingen en draagt zorg voor adequate voorbereiding en notulering van vergaderingen en bewaking van afspraken en besluiten.  

 • Je bent aanspreekpunt en vraagbaak voor cliëntgerelateerde  medezeggenschapszaken.  

 • Je bewaakt de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap cliënten. 

 • Je coördineert, adviseert en organiseert de scholingsactiviteiten en de introductie van nieuwe CCR leden. 

 • Je verzorgt en ondersteunt publicaties van de CCR Espria, waaronder het jaarverslag en digitale nieuwsbrief. 

 • Je bent alert op nieuwe invloeden en nieuwe mogelijkheden gericht op de ontwikkeling van de rol en van de CCR zelf. Espria is in transitie en de CCR gaat hierin mee! 

Deze beschrijving past bij jou 

 • Je houdt van een zelfstandige rol en neemt met gemak initiatief.  

 • Je begrijpt hoe je met respect en tact om moet gaan met weerstanden en belangentegenstellingen, hoe je grenzen en doelen moet bewaken en kunt prioriteiten ten aanzien van het professioneel handelen. 

 • Je hebt een inlevende en hulpvaardige houding en een klantgerichte instelling. 

 • Je hecht aan eerlijkheid, betrouwbaarheid, integriteit en representativiteit in verband met het omgaan met vertrouwelijke informatie. 

En dit kun je allemaal 

 • Je hebt MBO+ of HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met de leergangen 1, 2 en 3 Ambtelijk secretaris. 

 • Je hebt bij voorkeur meerdere jaren ervaring met het notuleren van vergaderingen en het opstellen van rapportages.  

 • Je beschikt over actuele kennis van en inzicht in de WMZC 2018, CAO en Arbeidswetgeving. 

 • Je bent in staat verschillende beleidsterreinen met elkaar in verband te brengen en te vertalen naar medezeggenschap.  

 • Je hebt kennis van geautomatiseerde systemen. 

 • Je houdt eigen vakkennis op peil en blijft op de hoogte van ontwikkelingen binnen het vakgebied. 

Wat bieden we jou? 

 • Je hebt de mogelijkheid om te ontwikkelen binnen een bestuurlijk dynamische omgeving én aan de cliëntkant tegelijk. 

 • Je neemt deel aan en organiseert mede de vakgroepbijeenkomsten voor ambtelijk secretarissen binnen Espria.  

 • Het betreft een vacature voor 24-32 uur per week. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar. Bij positief functioneren wordt een contract voor onbepaalde tijd aangeboden. 

 • De functie is ingedeeld in FWG 40 (CAO VVT). 

 • Standplaats is Beilen (met de mogelijkheid van thuiswerken, in overleg). 

 • Espria hecht veel waarde aan medewerkers die met plezier aan het werk zijn en heeft hiertoe o.a. een vitaliteitsplein ingericht. 

 • Als collega bij Espria ben je automatisch lid van de Espria Ledenvereniging (www.ledenvereniging.nl) met een breed aanbod aan diensten en kortingen. 

Kom je op gesprek? 

We horen graag waarom jij de Ambtelijk secretaris Centrale Cliëntenraad Espria bent die we zoeken. Stuur je CV en een korte motivatie naar Marrianne van der Linde, bestuursadviseur Espria (m.vanderlinde@espria.nl | 06 – 10843695). Heb je vragen? We beantwoorden je vragen met plezier! 

De gesprekken worden medio april 2023 gepland.  

Over werken bij Espria 

Als je bij ons of een van onze collega-organisaties werkt, heb je 15.000 collega’s, die net als jij hart hebben voor de gezondheid van mensen en hun kwaliteit van leven. Samen zijn we Espria. We proberen, leren en innoveren met elkaar, over de grenzen van organisaties heen. Groot voordeel is dat je een kijkje kunt nemen bij een collega-organisatie en jezelf in verschillende richtingen kunt ontwikkelen. Want ja, jouw werkgeluk nemen we serieus. En we hebben aandacht voor wat je nodig hebt náást je werk. Jij kunt bij Espria doen waar je goed in bent; samen maken we de zorg beter. Elke dag.