Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen

Als zorgverlener nemen we onze maatschappelijke rol op ons, of het nou kwaliteit van zorg betreft of het rekening houden met het toekomstbestendig houden van zorg in Nederland. Onze missie, het ondersteunen van gezondheid en eigen regie juist voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving, kan alleen vanuit een sterke band met de maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons daarom niet meer dan logisch. 

We geloven in de kracht van samen en zien deze meerwaarde voortdurend in de praktijk. Daarom werken we in ons MVO programma samen aan duurzaamheid op het gebied van cliënten, collega’s en het klimaat. 

Cliënten: meer dan zorg
Goede zorg voor cliënten is meer dan het leveren van zorg. Wij zorgen ook dat onze cliënten betrokken zijn bij organisatiebeslissingen door een stevig verankerd cliëntenraad systeem. De rechten van bewoners die kwetsbaar zijn door hun fysieke of mentale uitdaging worden gewaardborgd. We zijn ook verantwoordelijk voor heldere klachtenprocedures, een klokkenluidersregeling en vertrouwenspersonen. 

Collega's: vitaliteit en meer
Medewerkers zijn het hart van elke zorgorganisatie en daar zijn we zuinig op. De basiselementen zijn werkplezier, erkenning, ontwikkelvermogen en duurzame inzetbaarheid. Door de bril van MVO willen we verder gaan dan deze basiselementen van goed werkgeverschap. Op hun beurt leiden deze bouwstenen ook tot steeds betere zorg voor onze cliënten. En daar draait het natuurlijk ook om!

Klimaat: een duurzame leefomgeving
De milieuaspecten maken een belangrijk deel uit van onze samenleving. Naast de intrinsieke waarde die bijna iedereen aan natuur toekent,is juist de zorg nauw verbonden met het milieu. Zowel in als buiten onze gebouwen heeft de omgeving invloed op gezondheid. Wij hebben milieuimpact door de diensten die we leveren, de producten die we gebruiken, door het gedrag van onze medewerkers en het vastgoed wat we beheren. Om dit onderwerp doelmatig en efficiënt aan te pakken neemt Espria deel aan de Green Deal Duurzame Zorg. De vier pijlers van de Green Deal Zorg zijn CO2-reductie, circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen, minder medicijnresten in het drinkwater, en een gezonde werk- en leefomgeving voor medewerkers en cliënten.