Inkoop

Het is onze ambitie om te werken aan langdurige relaties met een select aantal leveranciers. Specifieke kennis van het product en marktsegment van deze leveranciers is daarbij leidend. De afdeling inkoop van het Shared Service Center (SSC) Espria is verantwoordelijk voor de efficiënte inkoop van diensten en goederen tegen de meest gunstige voorwaarden, Daarbij maken we als concern gebruik van het schaalvoordeel dat we hebben voor de samenwerkende zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen binnen Espria. Strategische keuzes vertalen we bij voorkeur Espria-breed in onze inkoop. De collega's van de afdeling Inkoop zijn de spil in het inkoopproces en de contactpersonen voor onze samenwerkingspartners en leveranciers.

Voor alle inkoop- offerte aanvragen, inkoopopdrachten en inkoopcontracten hanteren wij de algemene inkoopvoorwaarden van de gezondheidszorg, hiervan wijken we niet af voor individuele leveranciers.

Geïnteresseerd in meer informatie? Wilt u bijvoorbeeld onze inkoopvoorwaarden ontvangen? Neem contact op met team Inkoop via afdeling.inkoop@espria.nl.