Icare JGZ

Een kind dat gezond en veilig opgroeit. Dat wil toch iedere ouder? De medewerkers van Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ) staan de eerste vier jaar voor ouders klaar om hierbij te ondersteunen. Met advies, ideeën, of hulp bij alles wat maar belangrijk is bij het opvoeden en opgroeien. Op het consultatiebureau volgen de jeugdartsen en – verpleegkundigen samen met ouders de groei en ontwikkeling van het kind. Maar ook buiten deze momenten kunnen ouders bij Icare JGZ terecht voor deskundig advies. Het uitgangspunt van de ondersteuning is daarbij altijd de eigen kracht en regie van de ouder. Icare JGZ werkt actief samen met ketenpartners en gemeenten. Om zo de zorg voor jeugd zo goed mogelijk vorm te geven en aan te laten sluiten bij de wensen van ouders.

Icare JGZ werkt in 13 gemeenten in Drenthe, Flevoland en op de Veluwe.

Heb je interesse in werken bij Icare JGZ? Kijk dan hier voor het vacatureoverzicht.

Voor meer informatie zie: www.icarejgz.nl