Grote waardering

Ieder jaar is uniek, maar 2020 was een wel heel bijzonder en bewogen jaar. Corona heeft enorme impact gehad voor iedereen, zowel privé als voor het werk. We hebben grote waardering voor ieders geweldige inzet en flexibiliteit in de zorg voor cliënten, de aandacht voor hun naasten, de steun aan collega’s en de continuïteit van zorg.

Ook de overheid waardeert deze inzet van medewerkers in de zorg namens de Nederlandse samenleving. We hebben zo ruim mogelijk uitvoering gegeven aan deze bonusregeling van de overheid. De bonus betalen we deze week uit, tegelijk met het salaris.

Sommige medewerkers vallen niet in de regeling, zoals stagiair(e)s, vrijwilligers, en medewerkers boven een bepaald inkomensniveau. Dit neemt niet weg dat we ook hun bijdrage enorm waarderen. Daarom hebben we een attentie per post verstuurd aan hen die gewerkt hebben in de periode 1 maart tot 1 september 2020 (dit is de periode waarvoor de bonusregeling geldt).

We staan in de zorg ook in 2021 voor een grote en belangrijke taak. Wat ons bindt is ons hart voor onze cliënten. We vertrouwen erop ook in het nieuwe jaar samen te staan voor onze cliënten, hun naasten, en elkaar.

Directies en Raad van Bestuur Espria