Green Deal Duurzame Zorg

We doen mee met Green Deal Duurzame Zorg!
In ons Espria-brede MVO programma werken we samen aan duurzaamheid op het gebied van cliënten, collega’s en het klimaat. We geloven in de kracht van samen en zien deze meerwaarde voortdurend in de praktijk. Daarom hebben alle zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen van Espria zich gezamenlijk aangemeld bij de Green Deal Duurzame Zorg. Dit is hét landelijke netwerk in de zorgsector dat als doel heeft om duurzaamheid binnen de hele zorgsector te versnellen. De deelnemende partijen, waaronder zorgaanbieders, overheden, financiers en bedrijven, beloven zich in te spannen op vier pijlers: 
o    CO2 uitstoot van de zorgsector terug te dringen
o    circulair werken te bevorderen
o    de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug te dringen
o    het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van iedereen bevordert.

Een van de eerste stappen die we gezamenlijk binnen Espria gaan zetten sluit aan bij de eerste Green Deal doelstelling. Met een ‘CO2-emissie reductie Routekaart’ gaan we beschrijven hoe we onze CO2 uitstoot verminderen binnen ons vastgoed. Daarnaast zullen onze CO2 voetafdruk in kaart brengen. 

Meer lezen over MVO bij Espria