Email overzicht externe Corona informatie

Het Merkbaar Beter team van Espria vat de updates vanuit de overheid, het RIVM en verschillende (branche) organisaties samen in één handig (dagelijks) overzicht per email. Zo heb je snel zicht op de actuele informatie geordend per onderwerp, zoals Cliënten, Richtlijnen, Beschermingsmiddelen, Mens en Arbeid, Financieel, Technologie, Kwaliteit en Kennisdeling. Wil je deze mailing ook ontvangen? Meld je aan via MerkbaarBeter@espria.nl.