Email overzicht externe Corona informatie

Het Merkbaar Beter team van Espria vatte tijdens de corona crisis de updates vanuit de overheid, het RIVM en verschillende (branche) organisaties samen in één handig (dagelijks) overzicht per email. Zo hadden alle (staf)collega's snel zicht op de actuele informatie geordend per onderwerp, zoals Cliënten, Richtlijnen, Beschermingsmiddelen, Mens en Arbeid, Financieel, Technologie, Kwaliteit en Kennisdeling.