Corona Updates Espria

<5 november> Zo’n 16.000 medewerkers van de zorgbedrijven en bedrijfsonderdelen van Espria ontvangen in december de zorgbonus van €1000,- ook als de subsidie van VWS dan nog niet binnen is. Lees verder

<29 juni> Mooi voorbeeld van de meerwaarde van (domeinoverstijgend) samenwerken en écht de Juiste Zorg op de Juiste Plek: Evean en Zaans Medisch Centrum trekken intensief samen op in Corona tijd. Lees hier de blog voor praktische voorbeelden van de covid-unit Recura tot aanmeldportaal voor ouderenzorg, en van huisartsencoördinatie tot thuisteams.

<22 juni > Het overheidsadvies is nog steeds: werk zoveel mogelijk thuis. Ons beleid is daarmee in lijn. Toch is (samen)werken op kantoor soms nuttig en noodzakelijk. Voor medewerkers die noodzakelijkerwijs op kantoor werken hebben we een infographic gemaakt met richtlijnen en tips 'veilig werken op kantoor'. 

<15 juni> Vanaf vandaag kunnen bewoners van zorglocaties volgens landelijk beleid weer meer bezoek ontvangen. De afspraken rondom de bezoekregeling kunnen per locatie verschillen en dit is in overleg met cliënten en naasten. Zorgvuldigheid blijft hierbij voorop staan. 

<31 mei> We hebben met collega-zorgorganisaties meegewerkt aan een Actiz notitie over de 1,5 meter samenleving in de ouderenzorg. Deze handreiking is een voorloper op de interactieve pdf die medio juni zal worden gepubliceerd.

<25 mei> Het AD publiceerde vandaag een artikel waarin wordt gesteld dat ondeugdelijke mondkapjes worden gebruikt door verpleeghuizen. Hoe borgen wij de deugdelijkheid van de FFP2-maskers en de chirurgische mondkapjes binnen Espria? De leveringen door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) zijn getest. De afdeling Inkoop van het SSC Espria koopt al sinds het begin van de coronacrisis ook grote partijen PBM zelf in bij betrouwbare leveranciers tegen onze strenge inkoopvoorwaarden. We selecteren de leveranciers in samenspraak met de infectiepreventiedeskundigen bij de zorgorganisaties, die een inhoudelijke check doen op specificaties van de mondmaskers en mondkapjes. Ook laten we partijen mondmaskers en mondkapjes testen door het Isala ziekenhuis in Zwolle en in het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Van de geteste partijen zijn altijd testrapporten aanwezig. Onze mondmaskers laten we testen op o.a. het doorlaten van virusdeeltjes, de pasvorm en bekijken we de houdbaarheidsdatum. 

<25 mei> Voor mensen die zich somber of gespannen voelen door het Coronavirus heeft de Rijksoverheid tips en hulplijnen overzichtelijk in een informatiekaart gezet: COVID-19_hulplijnen.pdf  Dit is een aanvulling op speciale informatie beschikbaar op ons Vitaliteitsplein voor medewerkers van de zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen van Espria.

<20 mei> In de persconferentie van 19 mei meldde minister Hugo de Jonge verruiming van bezoekregelingen. De RIVM en sectorrichtlijnen gelden voor ons hierbij als uitgangspunt. Vanaf maandag 25 mei is gelukkig bezoek in het verpleeghuis, onder strenge voorwaarden, weer mogelijk. Evean, Icare V&V en Zorggroep Meander werken er uiteraard aan om dit zo snel mogelijk en veilig te realiseren. Op 11 mei startte in 26 verpleeg- en verzorgingshuizen, verspreid over heel Nederland, een proef waarbij verpleeghuizen heel beperkt weer bezoek toelieten. Evean De Lishof is een van de pilotlocaties. De resultaten van deze proef geven de overheid voldoende vertrouwen om de proef uit te breiden. Alle verpleeghuizen die voldoen aan de strenge voorwaarden, kunnen zich aanmelden bij de GGD en mogen vanaf 25 mei beperkt bezoek ontvangen van 1 vaste bezoeker per bewoner. De belangrijkste voorwaarde is dat er in het verpleeghuis geen sprake is van besmetting met het Coronavirus. Ook binnen de gehandicaptenzorg wordt hard gewerkt om bezoek op een veilige manier weer mogelijk te maken. GGZ Drenthe heeft maatregelen getroffen zodat behandelingen op de poli’s en bij de mensen thuis veilig kunnen plaatsvinden als (beeld)bellen niet mogelijk of toereikend is. Ook kunnen patiënten onder strikte voorwaarden weer bezoek ontvangen. Alle face to face contacten vinden plaats met inachtneming van anderhalve meter afstand en de door het RIVM geadviseerde hygiëneregels. Zie ook de routekaart van de Rijksoverheid die voor alle zorgorganisaties binnen Espria de leidraad is. 

<12 mei> De Lishof (Evean) in Oostzaan is een van de 26 testlocaties in Nederland voor een verruiming van de bezoekregeling in verpleeghuizen. Van Icare V&V en Zorggroep Meander nemen geen locaties deel aan de landelijke pilot. Wel wordt alvast Espria-breed (incl. De Trans) gestart met voorbereidend denkwerk voor een eventuele verruiming van bezoekregeling. Gekeken wordt naar bijvoorbeeld benodigde (aanpassingen in) richtlijnen/protocollen en werkinstructies. De ervaringen van De Lishof, en de werkwijzen van GGZ Drenthe worden daarbij ook uitgewisseld. Ook wordt de inbreng vanuit Actiz en VGN meegenomen in het uitwerken van mogelijke verruimingsrichtlijnen vanuit het RIVM. 

<7 mei> Het RIVM heeft het testbeleid zorgmedewerkers aangepast. Wij passen de richtlijnen van het RIVM toe. De meest actuele versie hiervan staat op hun site

<7 mei> De instructievideo voor het veilig gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) gemaakt door Icare V&V en bedoeld voor breed gebruik is aangepast aan de nu geldende richtlijnen. De meest recente versie van deze video is te vinden op de Icare website. Dat deze instructievideo zeer nuttig en nodig is en breed gebruikt wordt, ook buiten Espria, blijkt uit het feit dat de Vlaamse regering de Icare video over het veilig en correct aan- en uittrekken van PBM inmiddels ook gebruikt in een online cursus over Corona.

<1 mei> De RIVM-richtlijn “Uitgangspunten PBM buiten het ziekenhuis” is aangepast. Deze biedt verpleegkundigen, verzorgenden en thuisbegeleiders ruimte om in specifieke zorgsituaties op basis van hun professionele inzichten en ervaring PBM te gebruiken. 

<29 april> Continuïteitsplan "Na Corona". De afgelopen periode is per zorgorganisatie een eerste aanzet gemaakt om scenario’s te schetsen met betrekking tot de impact van Corona. We gaan dit Espria-breed gezamenlijk uitwerken voor de deelonderwerpen zorginhoud, medewerkers en economische gevolgen. We kijken naar verschillende niveau's: locaties, zorgorganisaties en het concern als geheel.

<28 april> Het RIVM testbeleid voor zorgmedewerkers in de verschillende sectoren buiten het ziekenhuis is in één lijn gebracht. Wij passen deze richtlijnen van het RIVM toe. De meest actuele versie hiervan staat op hun site

<17 april> Peer Support Infographic | Een luisterend oor na een schokkende gebeurtenis: collega helpt collega in nood. Aan zorgmedewerkers is gevraagd hoe zij na een ingrijpende gebeurtenis willen worden opgevangen. Het antwoord is duidelijk: door een collega. Daarom vinden we het belangrijk dat Espria-breed alle collega’s die mogelijkheid krijgen. Deze collegiale opvang wordt Peer Support genoemd. Peer support is een uitbreiding van het bestaande aanbod aan professionele ondersteuning dat binnen en buiten onze organisaties beschikbaar is. Voor medewerkers hebben we deze infographic over Peer Support gemaakt.

<17 april> Gert Leeftink, Directeur van het Espria samenwerkingsprogramma Mens & Arbeid, was vandaag een van de sprekers bij een Actiz webinar over Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers tijdens Corona. Je kunt het webinar hier terugkijken.

<16 april> Nu onze cliënten vanwege Corona helaas geen fysiek bezoek kunnen ontvangen zoeken we oplossingen voor bezoek zonder fysiek contact. Een Espria-brede werkgroep heeft mogelijkheden, voorbeelden, richtlijnen en kaders voor het organiseren en implementeren van "geen bezoek - wel contact" verzameld. Deze informatie is te gebruiken voor klinieken, verpleeg- en verzorghuizen gedurende corona-isolatie.

<8 april> Vanuit de experttafel Mens en Arbeid is een toevoeging gemaakt voor de set Vragen & Antwoorden voor medewerkers en leidinggevenden. Deze informatie wordt door de zorgorganisaties opgenomen in de Q&A op hun intranet Corona pagina. 

<5 april> De Espria Ledenvereniging is een schakelpunt voor de zorgorganisaties van Espria bij de bloemenactie van ANBO, Ali B en de sierbloementelers. Zo veel mogelijk (wijk)locaties zijn doorgegeven om mee te doen aan deze actie waarbij cliënten en bewoners verrast worden met een boeket. 

<27 maart> Werkgeversverklaring in dienst van vitale sector. Alle medewerkers van Espria zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen ontvangen per email en per post een persoonlijke, op naam gestelde werkgeversverklaring. Hierin staat dat je werkzaam bent in een vitale sector: de zorg. We sturen deze werkgeversverklaring uit voorzorg. Zo zijn we voorbereid voor het geval de regering nóg verdergaande maatregelen neemt met betrekking tot het beperken van reisbewegingen. Bijvoorbeeld m.b.t. woon-werk verkeer en cliënt/patiënt route. Het is belangrijk dat alle medewerkers in de zorg, staf en ondersteuning ook dan ongehinderd hun werk kunnen doen. De collega's die in Duitsland wonen en in Nederland werken krijgen een officieel reis-vignet voor mensen in cruciale beroepen.

<27 maart> Van onze zorgcollega's in het zuiden van het land leren we veel over de impact die Corona heeft op een aantal specifieke situaties bij zorg. Een van de onderwerpen is hoe we medewerkers en ook cliënten en hun naasten beter kunnen voorbereiden op de heftige situatie en aanpassingen in manieren van doen rondom een (mogelijk) overlijden van cliënt met vastgestelde/vermoedelijke Corona besmetting. Ook de overplaatsing van een cliënt naar een Corona-unit of ziekenhuis is zo'n specifieke heftige situatie. Een Espria-breed werkgroepje heeft daarover informatie opgesteld die gedeeld wordt door de zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen om collega's zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat zij cliënten en naasten zo goed mogelijk kunnen begeleiden.   

<26 maart> Alle medewerkers van de zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen van Espria zijn automatisch lid van de Espria Ledenvereniging. Vandaag stuurt de Ledenvereniging een nieuwsbrief naar alle Espria-collega's (werk emailadressen) met beweegtips en adviezen voor thuis. Voor deze nieuwsbrief is nauw samengewerkt met het Espria Kenniscentrum Vitaliteit en de mailing geeft ook informatie over het aanbod voor mentale ondersteuning via het Vitaliteitsplein op intranet.  

<26 maart> Corona vraagt erg veel van ons allemaal: medewerkers in de zorg, staf en ondersteuning, maar ook cliënten, patiënten en hun naasten. Maar Corona zorgt ook voor verbinding. Zo deelde het Ministerie van Defensie haar tips en adviezen voor de mentale gezondheid van hun Defensie Zorgprofessionals. Deze hebben wij vertaald voor alle medewerkers van de Espria zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen. Hiermee hopen we onze zorgtoppers de juiste handvaten te kunnen geven in deze bijzondere tijd: TipsMentaleGezondheid_leidinggevenden.pdf. De infographics voor medewerkers en leidinggevenden zijn ook beschikbaar op de Corona pagina van ons Vitaliteitsplein. Mooi nieuws! Naar aanleiding van het delen van de Espria infographics in de branchorganisaties Actiz, VGN en GGZ Nederland worden inmiddels deze tips en adviezen ook buiten de zorgorganisaties van Espria gebruikt. Een mooi praktijkvoorbeeld van 'alleen samen krijgen we Corona onder controle'.

<25 maart> Er is een veelheid aan informatie, updates, nieuwsbrieven en meldingen van Rijksoverheid, RIVM, regionale zorgnetwerken en brancheorganisaties. Om deze enorme stroom aan informatie beter te kunnen duiden en makkelijker te kunnen verwerken stelt het programmateam van Merkbaar Beter een dagelijkse informatiemail samen, waarin de belangrijkste punten vanuit de verschillende bronnen samengevat worden.

<24 maart> Espria-breed besluit: we volgen uiteraard de overheids maatregelen ten aanzien van zo veel mogelijk thuiswerken (voor staf en ondersteunende diensten) en het afzeggen van bijeenkomsten. Er is ons inziens een uitzondering denkbaar t.a.v. verplichte bijscholingen indien deze niet met videobellen ingeregeld kunnen worden. Als dit het geval is, mag dit alleen doorgaan met 1,5 meter afstand en inachtneming van de overige hygiënemaatregelen.  

<20 maart> Vanwege ontbreken van duidelijke en complete videoinstructies voor PBM heeft Icare V&V een instructie video gemaakt voor Espria-breed gebruik voor het correct en veilig gebruik van PBM. Actuele versie is te vinden op de Icare website > Coronavirus > Zorgprofessionals.

<13 maart> Espria-brede tendens: we adviseren onze medewerkers (reis)bewegingen en contacten voor zowel werk als privé zo veel mogelijk te beperken om besmettingsrisico voor onze cliënten te beperken.  

<12 maart> Protocollen en werkwijzen aanpassingen bij Facilitair Bedrijf. 

<2 maart> De zorgorganisaties richten Corona Kernteams en intranet communicatiestructuur in, allemaal op vergelijkbare wijze.

<28 februari> Espria-breed Corona Kernteam is opgestart. Vanuit RIVM is vandaag ook een signaal uitgegaan dat zorgorganisaties zich moeten opmaken voor Covid-19.