Corona Kernteam Espria

Eind februari '20 is binnen Espria een Corona Kernteam opgezet. Gia Wallinga (directeur Zorg van Icare V&V) zit het overleg voor. In het kernteam nemen de directeuren van de zorgorganisaties, bedrijfsonderdelen en Merkbaar Beter en Mens&Arbeid, de Raad van Bestuur en corporate communicatie deel. Het Espria Corona Kernteam besluit over Espria-brede Corona maatregelen en is het knooppunt tussen de Corona Kernteams van de zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen.

Per half maart is een dagelijkse call ingesteld. Dat is half april teruggebracht naar 3x per week en per mei naar 1x per week. Indien noodzakelijk schalen we op.

Binnen het centrale kernteam wisselen we de actuele stand van zaken en ervaringen bij ieders organisaties uit. Ook bespreken we de belangrijkste updates vanuit de overheid, het RIVM, en de diverse regionale overlegstructuren.* Van het grootste belang zijn natuurlijk de effecten van landelijke maatregelen voor de continuïteit van zorg. Andere terugkerende onderwerpen op de agenda van het kernteam zijn protocollen, het testbeleid, bezoekregelingen, werkwijzen en beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), én het regionaal en landelijk onder de aandacht brengen van het belang van de zorg voor onze cliënten (doelgroepen) naast de ziekenhuiszorg. 

In het Espria Corona Kernteam leggen we de verbinding tussen de verschillende kernteams die de zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen zelf ook hebben ingesteld. Ook op de expertisegebieden Mens en Arbeid en Communicatie werken de betreffende teams en collega's intensief samen.  

* Regionale overlegstructuren: bijvoorbeeld GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio), ROAZ (Regionaal Overleg Actute Zorgketen) en RONAZ (Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg).