Corona informatiepagina

Beter door samen is het uitgangspunt van Espria en onze zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen. We werken onderling samen op verschillende thema’s om zo toegevoegde waarde te behalen voor onze cliënten en medewerkers. Bijvoorbeeld merkbaar steeds betere zorg, vitale medewerkers en goed werkgeverschap en digitalisering en eHealth. Ook rondom Corona werken we nauw samen. Op deze pagina vind je Espria-brede informatie over Corona / COVID-19.

> Corona Updates Espria

> Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

> Corona Kernteams

> Communicatiemiddelen

> Vitale medewerkers

> Emaildienst Corona informatie


Corona informatie van onze zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen:

De Trans
Evean
Espria Ledenvereniging
GGZ Drenthe
Icare JGZ
Icare V&V
Zorgcentrale Noord
Zorggroep Meander