Actueel

Actuele berichtgeving van Espria:

* Lees hier de informatie over Corona

 

17 januari 2022   |   Heleen Post nieuw lid Espria Raad van Commissarissen

Op 1 januari is Heleen Post toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Espria. Kort geleden hebben Espria en Espria Ledenvereniging de afspraken over de samenwerking vernieuwd. Eén van die afspraken is de uitbreiding van de RvC naar zeven leden. Heleen Post is op voordracht van de Ledenvereniging benoemd. Lees hier verder > 
 

16 december 2021   |   Pensionering bestuursvoorzitter John Kauffeld

Vandaag hebben we met een online evenement John Kauffeld, onze bestuursvoorzitter, uitgezwaaid: hij gaat genieten van een welverdiend pensioen. Jetta Klijnsma verwoordde heel mooi: "Je gaat in mn kanjerbakje John!" Dagvoorzitter Sabine Uitslag begeleidde mooie gesprekken over een aantal thema’s waar we binnen Espria en onze zorgorganisaties een punt van maken: kwaliteit van leven van cliënten, professionals in regie, en samenwerken aan merkbaar betere zorg. Bekijk hier de speciale online expositie "samenwerkingsvoorbeelden Espria in vogelvlucht"

22 november 2021   |   Benoeming directeur bedrijfsvoering De Trans

Per 1 december start André Setz gaat als directeur bedrijfsvoering bij De Trans. De afgelopen periode is deze positie ad interim ingevuld door Anne-Marie Jasper. André Setz is een ervaren directeur binnen de gehandicaptenzorg. Hij is op dit moment werkzaam als directeur bedrijfsvoering bij ’s Heeren Loo De Noorderbrug. We hebben er vertrouwen in dat André Setz een belangrijke bijdrage zal leveren aan de uitdagingen waar De Trans voor staat. 
 

29 oktober 2021   |   Uitbreiding aspirant lidmaatschap RvB Peter van der Noord

Met ingang van 1 november 2021 richt Peter van der Noord zich volledig op zijn werkzaamheden als niet-statutair lid van de Raad van Bestuur van Espria en beëindigt hij zijn werkzaamheden als directeur behandelzaken GGZ Drenthe. Lees hier verder

13 oktober 2021  |   NEN publiceert MVO rapportage Espria

Met onze MVO InZicht rapportage aan de hand van de internationale richtlijn ISO26000 laten we aan al onze stakeholders zien hoe we duurzaamheid in ons handelen en in onze duurzame strategie verankeren. Rosa van den Berg, programma manager MVO bij Espria: “De zeven kernthema’s uit de ISO richtlijn bieden ons een kapstok en tegelijkertijd flexibiliteit om de thema’s op een relevante manier in te vullen. Zo maakt het thema Consumenten uit de ISO richtlijn in onze rapportage plaats voor Cliëntenzorg.” Lees hier verder


6 september 2021   |   Ria Stegehuis nieuwe bestuursvoorzitter

Ria Stegehuis is per 1 december 2021 benoemd als voorzitter Raad van Bestuur van Espria. Zij volgt John Kauffeld op, die eind van dit jaar met pensioen gaat. André Rouvoet, voorzitter Raad van Commissarissen Espria: “Ria's brede ervaring in de zorg, haar uitgebreide netwerk en haar verbindende stijl van leidinggeven vormen belangrijke overwegingen voor deze benoeming. Wij hebben er vertrouwen in dat zij zowel intern als extern een belangrijke bijdrage zal leveren aan het realiseren van de ambities van Espria.” Lees hier het persbericht.

23 augustus 2021  |   Samenwerking met Espria Ledenvereniging

Tussen Espria en Espria Ledenvereniging bestaat al jarenlang een nauwe verbinding. Deze unieke samenwerking levert zowel voor bestaande als toekomstige cliënten meerwaarde op. Ook onze medewerkers hebben hier voordeel van vanwege hun automatische lidmaatschap. Het afgelopen jaar is onze strategische verbinding met Espria Ledenvereniging herbevestigd en zijn de bestaande samenwerkingsafspraken geactualiseerd. Lees verder

12 juli 2021   |   MVO InZicht

Met trots presenteren wij MVO InZicht: een handig én mooi overzicht van alle projecten en activiteiten gericht op duurzaamheid, binnen heel Espria. Van slimme incontinentiematerialen tot sociale restaurants en van energieneutrale gebouwen tot fietslabyrinth. We lichten in deze MVO rapportage toe wat we doen, waar we heen willen en met wie. De startpagina is een samenvatting, van daaruit klik je door naar de achterliggende rapportage. Espria MVO InZicht

8 juni 2021   |   Jaarbeeld 2020 – Espria’s terugblik op een intensief corona jaar 

Ons jaarverslag 2020 hebben we samengevat in een (online) jaarbeeld. Vanuit de webpagina met het jaaroverzicht kun je op de verschillende voorbeelden en onderdelen doorklikken naar de betreffende pagina in het digitale jaarverslag. Espria Jaarbeeld 2020  

3 juni 2021  |  Sociaal kader Espria zet in op behoud van medewerkers 

Voor alle zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen van Espria hebben we samen met de vakbonden een Sociaal Kader opgesteld gericht op duurzame inzetbaarheid. “In ons Sociaal Kader gaan we uit van het investeren in en behoud van medewerkers. Dit is helemaal in lijn met onze visie op mens en werk.” aldus Petra de Rijke, als directielid van Espria verantwoordelijk voor de totstandkoming. Lees verder
 

2 juni 2021  |  Vacature Bestuursvoorzitter

De huidige voorzitter van de Raad van Bestuur, John Kauffeld, is voornemens eind van dit jaar met pensioen te gaan. Daarom zoeken we een visionaire en verbindende bestuurder om samen met ons verder te bouwen aan het duurzame zorgstelsel van de toekomst. Lees verder

1 juni 2021  |  Jaarverslag 2020 gepubliceerd

Ieder jaar is uniek, maar 2020 is een wel zeer bijzonder en bewogen jaar geweest. Corona heeft een enorme impact gehad voor iedereen, zowel privé als in het werk en loopt als een rode draad door het hele jaar. In het jaarverslag besteden we specifiek aandacht aan de impact die de pandemie heeft gehad op onze cliënten, medewerkers en organisatie en op de lessen die we uit het afgelopen jaar hebben kunnen trekken. Ook lichten we alle zaken toe die het afgelopen jaar, hoewel misschien beïnvloed door corona, met veel doorzettingsvermogen en creativiteit toch doorgang en voortgang hebben gekregen. Lees hier verder

17 maart 2021  |   Activiteitenkalender Ontdek de zorg week 2021

Tijdens de Ontdekdezorg Week 2021 (22 tm 27 maart) komen we graag in contact met mogelijke zij-instromers en herintreders om hen te interesseren voor de mogelijkheden voor werken in zorg en welzijn. Check hier de activiteitenkalender voor deze week.

17 maart 2021  |   Leidinggeven = vakmanschap

Leidinggevenden stáán voor het vakmanschap van hun collega's zorgprofessionals. Maar leidinggeven zelf is óók vakmanschap. Over leidinggeven als professie ging Jaap Boonstra in gesprek met collega’s in een themabijeenkomst van ons leiderschapsprogramma Zeven! In kleine groepen bespraken we verschillende praktijkvoorbeelden en wisselden we ervaringen uit hoe je als leidinggevende een rol kunt spelen in verandering. 

10 maart 2021  |   Video samenvatting Slimme Zorg Estafette

In februari 2021 hebben alle zorgorganisaties van Espria samen meegedaan aan de Slimme Zorg Estafette om ervaringen met eHealth te delen oa. via webinars en een online quiz. De video samenvatting vind je hier. Kijk ook op onze gezamenlijke estafette website voor alle info en filmpjes. 

19 februari 2021  |   Derde online bijeenkomst leiderschapsprogramma

Waarom werkt vertragen juist versnellend? En hoe bouw je aan een werkklimaat waarbij mensen hun eigen leiderschap inzetten – de hiërarchie voorbij? Relevante en inspirerende vragen die aan bod kwamen in de derde online bijeenkomst van ons leiderschapsprogramma Zeven! 200 leidinggevenden vanuit alle organisaties van Espria hebben onder begeleiding van Arend Ardon stilgestaan bij gewoontes die je gemakkelijk herhaalt maar eigenlijk niet effectief zijn. In kleine groepen bespraken we onze ingesleten patronen en reflecties hierop. 

14 februari 2021   |   Valentijnsconcert

Een hart onder de riem voor alle cliënten en medewerkers en hun naasten in deze moeilijke tijd. Graag nodigen de directies en bestuur van alle zorgorganisties en bedrijfsonderdelen van Espria iedereen van harte uit voor een online valentijnsconcert met onder andere Paul de Munnik. Dit concert kan iedereen gratis volgen op zondag 14 februari om 16.00 uur. Lees verder

8 februari 2021   |   Leidinggeven aan samenwerken

Goed samenwerken is niet altijd vanzelfsprekend. Hoe kun je dit als leidinggevende verbeteren? Nikki Willems van Common Eye begeleidde vorige week ruim 100 collega’s binnen Espria in de 2e interactieve bijeenkomst dit jaar van ons Leiderschapsprogramma. “Wat ga ik morgen meteen doen?... Lees verder 

27 januari 2021   |   Slimme Zorg Estafette 2021

We doen mee met de Slimme Zorg Estafette in februari. Dit is een landelijke uitwisseling van kennis, ervaring en inspiratie rondom het thema zorginnovatie. Op onze Slimme Zorg Estafette landkaart vind je alle informatie over de verschillende activiteiten die de zorgbedrijven van Espria organiseren.

21 januari 2021   |   Onderzoeksuitkomst samenwerkingsmogelijkheden Meander en Treant

Begin 2020 startten Treant Zorggroep en Zorggroep Meander een onderzoek naar de mogelijkheden voor verhuur van een deel van het gebouw van Refaja aan Meander voor zorgactiviteiten. De uitkomst van dit onderzoek is nu bekend. Binnen de huidige huisvestigingsplannen van Treant voor locatie Refaja is niet voldoende ruimte beschikbaar voor Zorggroep Meander om in het pand van Treant in Stadskanaal 40 eenpersoonskamers in te richten voor revalidatiezorg. Lees verder

13 januari 2021   |   Leiderschapsprogramma

Een mooie start van ons leiderschapsprogramma in 2021: 225 enthousiaste leidinggevenden van onze zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen kwamen deze week online samen. Katja Staartjes, de eerste Nederlandse bergbeklimster die de top van de Mount Everest beklom, nam ons mee op expeditie... Lees verder

29 december 2020  |  NZa geeft goedkeuring voor overname ConnectZorg door ZCN

Eerder berichtten we over de verkenning van de mogelijkheden voor een overname door ZCN van zorgcentrale ConnectZorg in Veldhoven (nu onderdeel van ZuidZorg). Met deze overname bundelen ZCN en ConnectZorg de krachten in de markt van zorg op afstand. De NZa geeft goedkeuring aan de overname. Er is een melding gedaan bij de Sociaal Economische Raad (SER). Hiermee wordt de overname definitief per 1 januari 2021. 

22 december 2020   |   Grote waardering

Ieder jaar is uniek, maar 2020 was een wel heel bijzonder en bewogen jaar. Corona heeft enorme impact gehad voor iedereen, zowel privé als voor het werk. We hebben grote waardering voor ieders geweldige inzet en flexibiliteit in de zorg voor... Lees verder 

16 november 2020  |  Samenwerking in zorg op afstand: ZCN neemt ConnectZorg over

Zorgcentrale Noord (ZCN) in Beilen, onderdeel van Espria, neemt ConnectZorg in Veldhoven over van ZuidZorg. Het label ConnectZorg blijft bestaan. Met deze samenwerking bundelen beide organisaties hun krachten op het gebied van zorg op afstand. Lees verder

5 november 2020  |  Zorgbonus voor medewerkers in december

Zo’n 16.000 medewerkers van de zorgbedrijven en bedrijfsonderdelen van Espria ontvangen in december de zorgbonus van €1000,- ook als de subsidie van VWS dan nog niet binnen is. Lees verder

13 oktober 2020  |  Nieuwe directeur Zorg bij Evean

Sandra Oud is per 15 oktober benoemd als nieuwe directeur Zorg Evean. Wouter van Ewijk, ad interim directeur Zorg, blijft tot 1 januari 2021 aanwezig voor een goede overdracht binnen de directie. Vanaf 1 januari leiden Rein Souwerbren, directeur Bedrijfsvoering, en Sandra Oud de organisatie. Lees verder 

12 oktober 2020  |  Vacature Bedrijfsjurist

We zoeken een nieuwe collega bedrijfsjurist voor het Bestuurscentrum Espria. Lees verder

10 oktober 2020  |   We doen mee met Green Deal Duurzame Zorg!

In ons Espria-brede MVO programma werken we samen aan duurzaamheid op het gebied van cliënten, collega’s en het klimaat. We geloven in de kracht van samen en zien deze meerwaarde voortdurend in de praktijk. Daarom hebben alle zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen van Espria zich gezamenlijk aangemeld bij de Green Deal Duurzame Zorg. Lees verder  
 

23 juli 2020  |  Toetreding TSN tot Espria gaat op het laatste moment niet door

De voorgenomen toetreding van TSN tot Espria gaat niet door. De vergunningaanvraag hiervoor bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is ingetrokken. Asito Dienstengroep (ADG), de huidige eigenaar van TSN, heeft aangegeven van de overdracht af te willen zien. Espria betreurt deze onverwachte wending. John Kauffeld, voorzitter Raad van Bestuur: “Dit is echt doodzonde, wij zagen de toetreding van TSN als belangrijke stap voor de continuïteit van goede zorg in de krimpregio Zuidoost Groningen.” Lees verder.
 

18 juni 2020 | Nieuwe directeur Behandelzaken GGZ Drenthe

Per 1 juli start Erik Mulder als directeur Behandelzaken GGZ Drenthe. Met deze stap vult hij de plaats in, die is vrijgekomen na het gedeeltelijke vertrek van Peter van der Noord naar de Raad van Bestuur van Espria. Erik Mulder blijft voor een deel van zijn werkzaamheden verbonden aan het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie binnen GGZ Drenthe, als psychiater en als manager behandelbeleid. Lees verder. 

12 juni 2020 | Jaarverslag: 2019 was een jaar van beter door samen. 

De maatschappelijke zorguitdagingen zijn groot. Tegelijk willen we van toegevoegde waarde zijn voor iedere individuele cliënt. Dat is wat de 17.000 collega’s bij de zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen van Espria bindt. Beter door samen is het uitgangspunt van Espria en  onze onderliggende zorgorganisaties. Daar plukken zowel cliënten als collega’s steeds meer de vruchten van. In ons Jaarverslag 2019 lees je hoe we beter door samen in de praktijk brachten. We nodigen je van harte uit ons Jaarbeeld 2019 te bekijken waarin we ons jaarverslag hebben samengevat. Open deze infographic met Google Chrome, dan klik je via de buttons rechtstreeks naar de juiste pagina in ons jaarverslag. Het gehele Jaarverslag 2019 (pdf) vind je hier.

2 juni 2020 | Nieuwe directeur Icare Jeugdgezondheidszorg

Per 15 juni start Joann Hinrichs als directeur van Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Passend bij de organisatieomvang van Icare JGZ zal de directievoering deeltijd zijn. Daarnaast zal hij zich inzetten voor het optimaliseren van Espria-brede thuisbegeleiding. Lees verder

8 april 2020  |  André Rouvoet wordt nieuwe voorzitter Espria RvC

Espria heeft André Rouvoet als nieuw lid van de Raad van Commissarissen benoemd. Per 1 juni zal hij de huidige voorzitter Han Noten opvolgen. “Met Corona op de voorgrond is het een bijzonder moment om als toezichthouder toe te treden bij zorgconcern Espria waarin een breed palet aan zorg vertegenwoordigd is.” geeft André Rouvoet aan. Lees verder

4 april 2020  |  Interactieve infographic voor zorgmedewerkers

Corona vraagt erg veel van ons allemaal: medewerkers in zorg, staf en ondersteuning, maar ook cliënten, patiënten en hun naasten. Maar Corona zorgt ook voor verbinding! Zo deelde het Ministerie van Defensie haar flyer met tips en adviezen voor de mentale gezondheid van hun zorgprofessionals. Deze hebben wij vrij vertaald voor alle medewerkers van onze zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen. Hiermee hopen wij onze zorgtoppers de juiste handvaten te geven in deze bijzondere tijd. Natuurlijk is de informatie voor hen beschikbaar via ons Vitaliteitsplein op intranet. De interactieve pdf delen we ook graag hier. Er staan praktische tips en adviezen in, inclusief speciale informatie voor leidinggevenden.

1 april 2020 |  Peter van der Noord benoemd tot aspirant lid RvB

De Raad van Bestuur Espria heeft Peter van der Noord (GGZ Drenthe) met ingang van 1 april 2020 aangesteld als aspirant lid Raad van Bestuur. Van der Noord treedt tijdelijk toe tot de Raad van Bestuur als non-statutair bestuurder. De statutaire bestuursstructuur van Espria blijft ongewijzigd. Lees verder

21 januari 2020 | Samenwerking in de regio: Meander en Treant

Zorggroep Meander (onderdeel van Espria) en Treant Zorggroep onderzoeken de mogelijkheden voor samenwerking in de regio Zuidoost-Groningen. Hierover hebben we een intentieverklaring ondertekend. We zien in samenwerking goede kansen om ook in de toekomst goede zorg en werkgelegenheid in deze regio te kunnen blijven behouden. Een van de onderwerpen is of op ziekenhuislocatie Refaja in Stadkanaal de geriatrische revalidatiezorg van beide organisaties kan plaatsvinden. Lees verder

11 dec 2019 | Profiel voorzitter Raad van Commissarissen

In 2020 loopt de tweede benoemingstermijn van Han Noten, onze voorzitter Raad van Commissarissen, af. Daarom gaan we op zoek naar een nieuwe voorzitter RvC. Han Noten is voorzitter van RvC Espria sinds 2012. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan espria @ vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Eugenie van Leusen van Vanderkruijs Executive Search op 020-7267270Bekijk hier het profiel. 

1 okt 2019 | Update toetsingsproces voorgenomen toetreding TSN tot Espria

Eind mei hebben we bericht over de voorgenomen toetreding van TSN tot Espria. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in juli goedkeuring verleend. Daarna is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om beoordeling gevraagd. ACM heeft nu de eerste fase van haar onderzoek afgerond. Er wordt nu een tweede onderzoeksfase opgestart, waarvoor ADG Dienstengroep, TSN en Espria een vergunningaanvraag zullen indienen. Voor verpleeghuiszorg en eerstelijnsverblijf ziet de ACM geen bezwaren. Voor de wijkverpleging is in deze tweede fase aanvullend onderzoek nodig. Lees verder

10 sep 2019 | Vacatures

We zoeken twee nieuwe collega's bij Espria: een Programmamanager MVO en een Bestuursondersteuner 

15 aug 2019 | Twee nieuwe leden Raad van Commissarissen.

Per 1 september 2019 treden Jeanine Holscher (Mirage Retail Group) en Marc van den Berg (PGGM) toe tot de Raad van Commissarissen van Espria. Zij volgen Barbara Fransen en Paul Loven op. Lees hier het mediabericht

28 mei 2019 | Voorgenomen toetreding TSN tot Espria.

De Raad van Bestuur van Espria en het Bestuur van ADG dienstengroep hebben het voornemen om TSN als zelfstandige zorgorganisatie onderdeel te laten worden van Espria. TSN behoort nu nog tot de ADG dienstengroep. Espria voegt met TSN een ervaren aanbieder van verpleging en verzorging toe aan haar zorgorganisaties. Deze toetreding geeft Espria en TSN de mogelijkheid om op onderdelen intensiever samen te werken. Lees hier het persbericht over de voorgenomen toetreding

24 mei 2019 | Espria Jaarverslag 2018 gepubliceerd.

Meerwaarde creëren uit samenwerking is de basisfilosofie van Espria. In het jaarverslag 2018 blikken we terug op de invulling van de meerjaren strategie ‘beter door samen’. Dit gebeurt onder andere in de samenwerkingsprogramma’s Merkbaar Beter en Mens en Arbeid. Samenwerken bijvoorbeeld op het gebied van zorgkwaliteit, vitaliteit, minder ziekteverzuim en zorgtechnologie zoals domotica, werkt zo in het voordeel van cliënten én collega’s. Lees hier het Espria Jaarverslag 2018